Det kom fram i en søknad til kommunen tidligere i år. Nå har rådmann Arne Ingebrigtsen innstilt på at kommunen overtar hallen vederlagsfritt i stedet for å gi Freihallen SA et driftstilskudd på 1 million kroner.

Saken kommer opp til første gangs politisk behandling i hovedutvalget for skole, barnehage og kultur 1. desember.

Rådmann Ingebrigtsen peker blant annet på at kommunen har vedtatt å bygge ny barneskole i området i nærhet til hallen. Det betyr at hallen kan brukes til gym av skolens elever i stedet for at det bygges egen gymsal på skolen. Dette vil ifølge Ingebrigtsen være kostnadsbesparende. Han ønsker videre en kommunalt ansatt daglig leder i hallen.