Jeg prater av og til med mine gamle kollegaer på brannstasjonen. De er veldig bekymret over bemanningen i Kristiansund. Situasjonen går både ut over deres fysiske og psykiske helse. Men de tør ikke å si fra fordi de er redde for å havne i situasjon som jeg gjorde i 2014–2015. Jeg fikk sparken fordi jeg varslet. Saken havnet helt opp til Høyesterett, hvor jeg gikk seirende ut. Kommunen måtte ut med ca. 350.000 kroner i omkostninger, i en sak som burde ha blitt løst på lavest mulig nivå (av brannvesenets ledelse).

Gutter og jenter på brannstasjonen: Ikke vær redd for å si fra! Jeg håper kommunen har min sak i bakhodet.

I 2013 ble vi seks mann på vakt. Vi fikk inn en sjette mann på grunn av avvikling av ferier, permisjoner og kursing, og på grunn av generasjonsskifte.

Men siden den nye ledelsen kom inn, for ca. 10 år siden, har det bare gått nedover. Ledelsen tenker mer på økonomi enn på brannberedskapen.

Det er på tide at de går i tenkeboksen. Beredskap koster! Brannvesenet er ikke et produksjonsfirma som skal tjene penger.

Så kjære Kristiansund kommune: Få fem mann på vakt, før det går liv ...