Kommunen krevde 192.000 kroner, mottaker nektet og hyret inn advokat

Et ombygd hus er stridens kjerne.