Kommunen har satt krisestab etter beskjeden om at det har gått et ras som har tatt med seg et hus i Valsøyfjord fredag kveld.

Det er opprettet en pårørendetelefon, hvor man kan kontakte kommunen på telefon 72460000.

– Kommunens psykososial kriseteam er også på stedet, og det er satt opp evakueringssenter, skriver Heim kommune på sine nettsider.

Psykososial støttegruppe er opprettet for å gi psykososial førstehjelp ved ulykker, kriser eller katastrofer. Dette er en tverrfaglig sammensatt gruppe som har ansvar for tidlig psykososial innsats og er en integrert del av kommunens beredskap.

Legevakten på Orkanger står klar til å bistå andre legevaktshendelser ved behov nord for raset. Ring telefon 116 117 som vanlig ved behov for legevakt.

Kommunen opplyser videre at den kommer tilbake med mer informasjon og kontaktopplysninger så snart mer informasjon er tilgjengelig om hendelsen.