– Kommunen har påført seg selv et tap

– Kristiansund kommune har ikke sørget for riktig avregning av leverte masser og har påført seg selv et tap. Det sa advokat Are Hunskaar som er prosessfullmektig for rådgivingsselskapet COWI i erstatningssaken mot Kristiansund kommune.