Det lakker og lir mot sommerferie.
En annerledes sommerferie etter en veldig annerledes vår.
Jeg har den store glede å være kommunalsjef i Kristiansund kommune med ansvar for oppvekst. Jeg er alltid stolt av kommunen min og oppvekstsektoren spesielt. Og ikke minst stolt av det flotte oppvekstsamarbeidet vi har på Nordmøre. I år er jeg spesielt fornøyd med hvordan vi har taklet den omstillingen som våren 2020 har krevd av oss.

For hvordan i all verden skulle vi kunne yte viktige tjenester ovenfor byens barn og unge når vi alle skulle være hjemme?

Dette har krevd innovasjon og nye arbeidsmetoder. Våre ansatte har strukket seg langt for å gi opplæring, følge opp og gi hjelp og omsorg til våre barn og unge. Selv om våre ansatte har gjort alt de kan, ser vi at en slik nedstenging av samfunnet er spesielt krevende for familier og barn med spesielle behov. Jeg er derfor veldig lettet over at vi har kunnet åpne opp igjen!

Hva har så skjedd hos oss?
• Vi har ansatte som har gått inn i nye og helt nødvendige oppgaver i kommunen.
• Ansatte i barnehagene og i skolene har taklet nedstengning, delvis åpning og full åpning på kun dagers varsel.
• Ansatte har flyttet kontor og arbeidsplass hjem med de utfordringer det kan gi.
• Ansatte i støttetjenestene for barn, unge og familier har over natten blitt overlatt til å følge opp barn og familier på helt nye måter.

Jeg er stolt og dypt takknemlig for det arbeidet og den innsatsen alle har lagt ned. Tusen takk!

– Vi må legge til rette for ungene også

Ingen valgfrihet for foreldrene når skolene åpner igjen

I tillegg til en stort takk til alle, så har jeg lyst til å slå et ekstra slag for skolene i Kristiansund – og spesielt lærerne.
Først av alt – så kan faktisk både rådmann og politikere i Kristiansund klappe seg på skulderen for at vi var rustet til å takle denne situasjonen. De startet i tide med å utvikle en tilfredsstillende infrastruktur, tilstrekkelig digitalt utstyr og digital kompetanse ute i skolene.
Den 12. mars kunne nesten alle våre elever ta med seg sin egen pc/nettbrett hjem. Fra høsten 2020 har absolutt alle egen pc/nettbrett.

Få dager etterpå hadde samtlige lærere etablert en digital kontakt med sine elever. Alt har foregått på den digitale arenaen: undervisning, gruppearbeid, enkeltsamtaler, chater, oppgaveinnlevering, filmer, presentasjoner, høytlesning, matlaging, fysisk fostring m.m.
Det er ingen tvil om at alle lærere har tatt digitale kvantesprang. Men i tillegg så har fjernundervisningen utfordret pedagogen:
- Hvordan kan jeg nå legge til rette for læring?
- Hvordan kan jeg nå motivere elevene?
- Hvordan kan jeg nå opprettholde god kontakt og ivareta gode relasjoner?

Her finnes ingen fasit og ingen erfaringer fra lignende situasjoner. Så her har det vært prøving, feiling og endringer på veien. Og godt samarbeid både mellom lærere og mellom skoler.

I starten ble det kanskje litt for mange og omfattende oppgaver ut til elevene, men etterhvert fant man formen. Det skal mot til for å kaste seg ut i det – og jeg elsker at dere har det motet. Den som intet våger, intet vinner! Ved at opplæringen ble flyttet hjem til elevene, så har dette også gitt foreldrene en unik mulighet til å få bedre kjennskap til skolen anno 2020. Jeg tror at dere har blitt litt imponert.
For å følge med og følge opp har jeg hatt jevnlige møter både med tillitsvalgte og ledere. Vi har løftet og løst mange små og store problemstillinger. Samtidig har jeg fått et unikt innblikk i ansattes arbeidshverdag, omstillingsevne og dugnadsånd i denne spesielle situasjonen. Jeg er imponert.

Nå har vi heldigvis fått barna tilbake både til barnehagene og til skolene våre. For det er ingen tvil om at både voksne, barn og unge har det best med å være sammen. Alle trenger vi tilhørighet. Alle trenger vi å bli sett. Barnehage og skole er et fellesskap der alle skal oppleve tilhørighet og alle skal bli sett.
Vi tar nå med oss det positive vi har lært av denne våren, men jeg håper inderlig at vi slipper å sende barna våre hjem en gang til. Riktig god sommer!