Nå ber jeg inderlig om at politikerne som styrer byen setter seg ved «det runde bord» og tar en hurtig avgjørelse angående høye husleier i de kommunale leieboligene. Vi enslige på minste utbetalte trygdeytelser har ikke sjanse til å følge prisøkningen! Vi har samme utgifter som par med to inntekter. Par klarer seg bedre, om ikke bra, men oss enslige tar dere rett og slett livet av, da vi som syke og uføre må prioritere bort livsviktige medisiner og legetime, for vi har ikke råd!

Hva ville dere selv ha prioritert av lege, medisiner, mat, tak over hodet, varme i bolig? Jeg personlig synes alle alternativ er like viktig for å ha en god livskvalitet! Så nå anmoder jeg vår ordfører Kjell Neergaard om å ta et møte med Eiendomsdrift, og komme frem til en ordning der husleiene nå fryses! Vi på minsteytelser med litt over 16.000 kr pr måned, og mindre, klarer ikke forsvare en husleie 8826 + trygghetsalarm på 277 kr. til sammen 9.103 kr pr måned. Dere kan selv regne ut hva vi sitter igjen med til mat, når andre faste utgifter er betalt. Langt under eksistensminimum!

Ser frem til et svar fra kommunen eller ordføreren.