Kommer til å klage på bolig-avslag

Trenger mer tid til å avklare muligheter for småhuset på Hagelin.