Kommer med merknader: – Det blir for mange avkjørsler

Statens vegvesen ber kommunen om å vurdere planene om nytt næringsareal, friområde og gangveg.