(Nettavisen): - Jeg tror nå at det blir nok ribbe til jul, men ikke så mye norsk som forbrukerne ønsker, sier Leif Malvin Knutsen, konserndirektør i Fatland-gruppen.

Også Kiwi- og Meny-eier Norgesgruppen er bekymret for dette.

- Vi frykter at vi blir utsolgt for norsk ribbe før jul, sier Bård Gultvedt, direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt i Norgesgruppen, til Nettavisen.

Han tror vi er nødt til å importere en del ribbekjøtt for å dekke behovet.

Dette synet deler Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge.

- Etterspørselen er langt større enn tilgangen på norsk kjøtt, og derfor må vi i år supplere med importert ribbe fra Tyskland. Det betyr at det kommer til å være variasjon i utvalget fra butikk til butikk og fra dag til dag, sier han.

- Det er for lite

Kjøttprodusentene Fatland og Nortura bekrefter at vi må importere mer i år.

- Det er for lite norsk kjøtt. Underdekningen av norsk gris er vesentlig, sier Knutsen i Fatland.

Ole Nikolai Skulberg, direktør i Totalmarked i Nortura, mener derimot det er mye norsk ribbe til jul, fordi norske svineprodusenter leverer mye gris. Men likevel må vi ha mer importkjøtt.

- Det blir naturlig nok mer importribbe enn vanlig. Siden koronapandemien har vart over tid, har en del ribbe, som vanligvis ville blitt fryst ned tidligere, gått med til produksjon av bacon og grillribbe tidligere i år, sier han.

- Men det er åpnet opp for import av både hel gris og ribbe ut året, så det er lagt til rette for at det blir nok ribbe og gris, sier Skulberg.

Når flere enn normalt har vært hjemme i Norge siden mars, og det er nærmest stans i grensehandelen, går det naturlig nok mer av norsk kjøtt. Også Knutsen i Fatland sier at de prøver å la importkjøtt i størst mulig grad gå til bacon og andre svinekjøttprodukter.

- Men den ferske ribba inn mot jul har det alltid vært litt lite av, sier han.

Frykter mangel i 2021

Samtidig er det ikke bare til jul det kan være vanskelig å få tak i norsk svinekjøtt.

- Butikkene frykter for lite norsk svinekjøtt langt inn i 2021. Dette er uheldig for butikkene og for våre kunder, sier Gultvedt.

Frykten deles av Coop.

- Vi er bekymret for tilgangen på norsk svinekjøtt for 2021. Det er planlagt lavere produksjon av svinekjøtt, og dersom ikke markedsregulatoren raskt tar grep frykter vi mangel på norske produkter i tiden som kommer, sier Kristiansen.

Han forteller at stengte grenser, og det at flere spiser hjemme under koronapandemien, gjør at de har solgt mer ribbe så langt i år enn normalt.

Gultvedt sier at Norgesgruppen ønsker mer norsk svinekjøtt, og at de selger alt det de skaffer av norsk svinekjøtt.

- Så langt det er praktisk mulig, bør produksjonen økes - i alle fall så lenge vi har helt eller delvis stengte grenser mot Sverige, sier han.

Knutsen i Fatland tror også det kan bli for lite norsk kjøtt på markedet i forhold til etterspørsel neste år.

- Jeg tror det er sannsynlig. Vi er innstilt på at det kan bli importbehov utover vinteren og våren, og det er ikke normalt, sier han.

- Produksjonen av norsk svinekjøtt har gått ned med to prosent i år, mens salget har gått to prosent opp. Neste år viser prognoser at produksjonen vil gå ytterligere ned, sier Knutsen.

Samtidig tror han neste års prognose er basert på normalsituasjon, for den viser at salget skal gå ned to prosent. Han tror imidlertid den nye prognosen, som kommer onsdag, vil vise et mer korrekt bilde.

Prøver å øke produksjonen

Skulberg i Nortura sier også at han tror koronapandemien vil fortsette å påvirke etterspørselen av kjøtt neste år.

- Vi får se når prognosene kommer onsdag, men trolig vil vi ha en situasjon med mer import av svinekjøtt enn normalt, i alle fall deler av neste år, sier han.

Han forteller imidlertid at de jobber for å øke produksjonen av norsk svinekjøtt - i den grad det lar seg gjøre.

- Vi benytter alle muligheter som er praktisk mulig. Nortura sørger for at all smågrisen som vi kan få fram, blir fôret fram som slaktegris. Samtidig forsøker vi det vi kan for at slaktegrisen har en tilstrekkelig vekt for å levere på etterspørselen av kjøtt, sier Skulberg.

Allerede fra september begynte norske svinebønder å tilpasse seg dette, slik at de prøver la grisene bli tyngre før slakting, ifølge Skulberg.

Det Nortura derimot ikke ser på som en mulighet, er å bygge nye fjøs.

- Det ville vært uklokt. Når det skjer uforutsette hendelser og det er korte perioder med økt etterspørsel, kan vi ikke legge opp til stor produksjonsøkning. Da vil vi få en stor overproduksjon når det blir normalsituasjon igjen, forklarer han.