Klubbhuset får klarsignal – naboene fikk ikke medhold

Alle tillatelser er nå på plass for at tennisklubben kan fortsette byggingen av det nye klubbhuset. Det påbegynte klubbhuset fikk byggestopp i sommer etter naboklager.