– Klippfisk var en forutsetning for USA

– Klippfisk var mye viktigere for USA enn for Norge. Den er rett og slett en forutsetning for etableringen av USA som selvstendig stat, sier Karsten Alnæs.