Ukraina er den fjerde største hveteprodusenten i verden, og Russland er den største.

– Det er ingen tvil om at krigen i Ukraina setter dette på dagsordenen nå, også dette med beredskapslager av matkorn. Det er viktig å understreke at uavhengig av denne krisen så mener Sp at beredskapslagring av matkorn er viktig, sier Senterpartiets Jenny Klinge til NRK.

I 2019 mente Landbruksdepartementet at det ikke lenger var behov for å opprette et beredskapslager for korn, fordi de mente det var usannsynlig at tilgangen ville forsvinne.

Ifølge Nationen var det ved nyttår totalt lagret litt under en million tonn korn her i landet.

Ordningen med beredskapslagre ble avviklet i 2003 og erstattet med en lagerordning for 20 dagers melforbruk nord for Ofoten.

I Hurdalsplattformen fastslo Arbeiderpartiet og Senterpartiet at de vil etablere beredskapslagring for korn.