Ketil Strand Andersen og Stein Fredrik Solli gjør Asbjørn Jordahl en visitt i TK 21. desember. I likhet med dem kunne jeg nok tenke meg at Jordahl var mer på ballen, men jeg forstår også Jordahl godt. I en tid som skriker etter klimahandling, kan en bli temmelig oppgitt når noen for ørtende gang tror de har funnet sannheten om klimaet som gjør FNs klimapanel til skamme.

Jeg skal her bare kort ta for meg noen myter klimafornekterne med stor skråsikkerhet forfekter.

«Stadig flere mener klimamodellene feiler.» Tvert imot – klimamodellene treffer stadig bedre i sine anslag etter hvert som kunnskapsgrunnlaget har økt.«Den globale temperaturen i vikingtida var 2-3 grader varmere enn i dag.» Rekonstruksjoner av temperaturen for vikingtid og middelalderen er langt fra så nøyaktig som dagens temperaturmålinger. De fleste forskere mener jorda ikke var varmere i vikingtida. I mindre områder, som f.eks Nord-Europa, har det likevel vært en god del temperatursvingninger grunnet havstrømmer, vulkanutbrudd og annet.«Temperaturendringene er naturlige.» Verken endringer i Stillehavet, 11-års syklusene til sola, vulkanutbrudd eller anna naturlig variasjon, kan forklare hvorfor jorda har blitt en grad varmere ved jordoverflata de siste hundre år. Det kan derimot økninga av CO2.«Det er ikke bevist at CO2 er årsak til klimaendringer. Korrelasjon (at ting skjer samtidig) er ikke det samme som kausalitet (at det ene forårsaker det andre).» Det er selvsagt riktig, men fullstendig misforstått. Beviset for at økning av CO2 nivået fører til global oppvarming er basert på fysikklovene. Forskerne leter ikke etter korrelasjoner, men etter fysiske lover og sammenhenger som kan forklare hvor energien til å varme opp jorda kommer fra.

Bjørn Samset, forskningsdirektør ved CICERO, sier det slik: «Det er ikkje sola. Det er ikkje skyer. Det er ikkje havet. Det er ikkje kosmisk stråling. Det er ikkje vulkanar. Det er ikkje varme fra inne i jorda. Alle desse har vi sjekka, og sjølv om dei varierer, så kan dei ikkje forklare den ekstra energien. Det kan derimot den auka mengda av CO2. Klimaforskarar er ganske grundige, og godtar ikkje ein samanheng før den er grundig sjekka.»

Det blir gjort et nummer av at Al Gore, som gjorde en stor innsats for at klimaendringene ble tatt alvorlig, kom med noen bombastiske utsagn. Men dessverre hadde Al Gore rett i det vesentlige – vi går mot en varmere klode med alt det innebærer. Klimafornekterne finner seg nok mer til rette med dagens president i USA som etterlyser «litt mer klimakrise» når det er minusgrader i New York. Hva gjelder unge Greta Thunberg må jeg bemerke at jeg som lærer i noen og førti år ,har hatt gleden av å møte ungdom med langt større innsikt på enkelte områder enn jeg selv er i besittelse av.

Les også

– Hun burde kanskje ha holdt seg til sine kornsirkler ...

Les også

Jordahl og klima

Les også

Jordahl driver fortsatt med politikk