Gå til sidens hovedinnhold

Klimakrisen er nå

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

«Vi forsto tida vi levde i og ga svar folket trodde på», sa tidligere statsminister Trygve Bratteli fra Arbeiderpartiet.

Den 22. mars i år klimastreiket 40 000 barn og unge. Unges største bekymring er hvordan framtida blir dersom vi ikke greier å kutte klimagassutslippene. Flere og flere voksne har også tatt alvoret innover seg.  Et flertall i befolkningen vil ha politikk for klimakutt. Mange vil selv bidra med klimasmarte valg i hverdagen.

Ifølge FNs klimapanel må vi halvere utslippene de neste elleve årene for å unngå en overoppheting av jordkloden. Greier vi ikke dette, får det store konsekvenser. Korallrev vil dø, mange dyr og livsviktige insekter forsvinne, store landbruksareal ved havet stå under vann, annet landbruksareal tørke ut, og millionvis av mennesker bli tvunget på flukt. Dette er svært alvorlig.

Frank Sve fra Frp skriver i et innlegg at Norge gjør nok for miljøet. Sannheten er at Norge er blant de få landene i Europa som øker klimagassutslippene. Eksempelvis gikk utslippene fra veitrafikken opp i fjor. Dette er ikke bra nok.

Arbeiderpartiet mener klimakrisen er den alvorligste utfordringen menneskeheten står overfor. Forpliktende avtaler om klimagasskutt, produksjon av fornybar energi, teknologiutvikling for fangst og lagring av CO2, null- og lavutslippsteknologi i transportbransje og industri, flere gang- og sykkelveier og et bedre kollektivtilbud er helt nødvendige tiltak for å nå klimamålene. Vi vil også innføre klimabudsjett for å kutte mer enn målene i Paris-avtalen.

Møre og Romsdal fylkeskommune gjør en del for å bidra til klimakutt. Miljøferger er et eksempel. Vi skulle gjort mye mer. Bussene skulle gått på fornybar energi. Men når regjeringen ikke er villig til å finansiere utslippsfrie ferger og busser, får vi ikke bidratt nok til klimakuttene.

Mitt og Arbeiderpartiets ønske er at det nye fylkestinget skal samle seg i et tverrpolitisk, kraftfullt samarbeid for at Møre og Romsdal skal bli et grønt fylke. Vi må øve et sterkere press mot regjering og storting for å få bedre rammevilkår for klimagasskutt, og en aktiv næringspolitikk som stimulerer til det grønne skiftet.

Møre og Romsdal har et godt utgangspunkt for grønn vekst gjennom sterke kompetansemiljø innen blant annet maritime og marine næringer.

Hydrogen, karbonfangst og lagring er to viktige områder i klimapolitikken. Vi kan utvikle flytende havvind og lage stor industri for eksport av vindmøller til havs. Vi må ha flere proteiner fra havet.

Møre og Romsdal kan altså bidra både til klimakutt og verdiskaping i stor skala.

Jeg oppfordrer derfor det nye fylkestinget å erklære klimakrise og forplikte seg til å arbeide på alle bauger og kanter for kraftige klimakutt, grønn omstilling og grønn verdiskaping.

Avslutningsvis. Noen forsøker fortsatt å bagatellisere klimakrisen. De avviser godt dokumenterte forskningsresultat som viser at klimaendringene er menneskeskapte. Vår kjære kong Harald er en klok mann. Han har sagt: «La oss håpe klimaendringene er menneskeskapte, for da kan vi gjøre noe med dem».

Kommentarer til denne saken