Gå til sidens hovedinnhold

Klimaalarmisme og følgene av symbolpolitikken

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hva betyr Det grønne skiftet for folk flest?
Mange har mottatt strømregninga, og reagert på at nettleia er blitt høyere enn strømprisen. Det mange ikke forstår er at ordet nettleie er misvisende, og ikke lenger kostnaden av vedlikehold og forbedring av strømnettet slik det var for noen tiår siden. Nå er det blitt en avgift staten har bestemt skal gå til Det grønne skiftet, vindmølleutbygging ol. Kjører du bil, betaler du en drivstoffpris som er pålagt avgifter på linje med strømmen. Dette er miljøavgifter som EU har bestemt skal inndras som CO2-avgifter. Politikerne har også vedtatt at det i diesel også skal blandes inn 20% biodrivstoff, noe som fordyrer prisen ytterligere. Om bruken av palmeolje er bærekraftig, bryr de seg lite om siden det ser bra ut på klimaregnskapet.
Vi bor i et fergefylke, og har fått merke at også fylkespolitikerne skal redde kloden. Det fases nå inn el-ferger, og elektriseringen av fergene koster enorme summer som vi reisende må betale. Det vi ble fortalt var at vi fikk nye el-ferger, men det viser seg at disse også har dieselmotorer slik at det i realiteten er hybridferger, noe som også er en fordyrende faktor. Betydningen dette har for det globale CO2-regnskapet er mikroskopisk, men god symbolpolitikk for de rettroende. Folk flest må betale gildet.
I Norge er vi så heldige å ha masse fornybar energi i form av vannkraft. Vi hører nå at politikerne ønsker å bygge ut havvind, og tror at dette er med på å fase ut fossil energi. Havvind vil bli svært dyrt å bygge og drifte og dermed ikke lønnsomt uten at energiprisen settes betydelig opp. I flere europeiske land greier ikke vindmølleselskapene seg uten at staten subsidierer disse med enorme summer. EU-landene og Norge er de som går i front for det grønne skiftet og har forpliktet seg i Parisavtalen til reduksjon av CO2 . Kina, India og
mange andre land durer på med nye kullkraftverk, slik at de globale CO2-verdiene vil øke. Det vi i Norge bidrar med betyr ingenting i den globale sammenhengen, men vi skal likevel betale store summer til klimabedraget.

Les også

Klimaalarmisme og dommedagsprofetier

Vi hører politikerne kommer med stadig nye mantra. Støres nye fyndord er Havvind, CO2-fangst og lagring, hydrogen og Sirkeløkonomi. Hva dette vil koste oss skattebetalere er det ingen som regner på. Han har også antydet at Pensjonsfondet skal finansiere deler av dette. Det grønne skiftet er det ingen politikere som ønsker å konsekvensutrede eller sette en prislapp på. Sannheten er at andelen av fornybar energiproduksjon i verden er på 2%. Det betyr at verden er avhengig av fossil energiproduksjon i lang tid enda. Om Norge stenger ned all olje og gassproduksjon vil dette ikke engang være målbart med hensyn til mengde menneskeskapt CO2 .

Klima, hva er det?

Klima er per definisjon: Gjennomsnittlig vær over en 30-årsperiode. Det er endring av vind, nedbør, soltimer, temperatur, luftfuktighet etc. Dette skyldes endring av energi tilført fra vanndamp som kondenseres i de ulike deler av atmosfæren. Meteorologer lærer i sine studier at atmosfæren er et kaotisk system, og at det er vanskelig å forutsi været. På lengre sikt umulig å varsle presist siden det er kompliserte kjemiske og fysiske prosesser. Hvordan kan vi da stole på at FNs klimapanel har fasiten på sine klimamodeller. Fremtidige
klimamodeller blir presentert som vitenskaplige fakta, men sannheten er at dette er antagelser og ikke vitenskap. Disse modellene vil aldri være presise hverken på mikro- eller makronivå. De som er spesielt interesserte vet at rapportene fra samme panel er gjennomsyret av politikk. I den lettleste rapporten «Summery for politics» blir forskningsresultater tilpasset det politikerne blir enige om og vitenskapsresultatene pyntet på. FNs klimarapporter er en uheldig sammenblanding av vitenskap og politikk. De har etter mitt syn mistet sin vitenskaplige integritet. Når kartet ikke stemmer med terrenget forandres terrenget. Den påståtte konsensus på 97% enighet blant klimaforskere er tåkelegging av fakta.

Hva er de enige om? At mennesker påvirker klima? Det er de fleste enige i, men at CO2 er den farlige klimagassen er ikke alle forskere enige i. Vi må huske at FN består av et flertall av ikke demokratiske medlemmer, og består av politikere som er styrt av forskjellige agenda.
Hvorfor finner folk seg i klimahysteriet?
Koronakrisen har heldigvis lagt en demper på klimaaktivistene og deres utspill i media i de siste ukene, men regjeringen med Venstre i spissen har kommet med et nytt utspill. Klimakur 2030. Her ser vi konturene av et pengesluk uten like og store inngrep i folks hverdag. Norsk landbruk skal påføres store skader ved at rødt kjøtt skal erstattes med plantebaserte produkter. Promping fra norske kyr er problemet, men metanen disse produserer er i den globale sammenhengen ikke målbar. Dette er symbolpolitikk i likhet med forbudet mot nydyrking i myr, biodrivstoff og elektrifisering av sokkelen. Etter mitt syn uforståelig og meningsløs politikk. Rart at ikke bøndene, fergepassasjerer, bilister, strømkunder og andre protesterer og gjør opprør mot de meningsløse miljøtiltaka som blir tredd nedover hodene på folk, og som koster skjorta.

Har vi en klimakrise?

Mitt svar er et klart NEI. Menneskeskapt CO2 i atmosfæren har økt, men at dette er negativt for kloden er ikke bevist. Det er heller ikke kritisk for kloden om temperaturen øker et par grader. Iskjerneprøver og historien viser oss at det har vært varierende klima på kloden, og det er kaldt klima som medfører matmangel og stor dødelighet. Alt det vi har sett av vær og vind de seneste årene er innenfor naturlige variasjoner. Det er aktivister og media som forteller noe annet. Den påståtte temperaturøkningen ser ut til å ha tatt en pause, og IPCC har problemer med å forklare siden dette ikke stemmer med deres klimamodeller. Vi har hatt en temperaturøkning på ca.1*C siden den industrielle revolusjonen begynte, men dette er ikke noe verden koker av.
Jeg er ikke klimafornekter. Ordet er meningsløst. Klima vil alltid variere slik historien viser. Jeg innser at menneskenes aktiviteter påvirker klima, men at menneskeskapt CO2 er den eneste faktoren som påvirker klima nekter jeg å godta. Derfor mener jeg at mye av den miljøpolitikken som nå føres er pengesløsing og meningsløs. Det er mange områder i samfunnet som kunne ha behov for de summene som politikerne sløser bort på investeringer som er basert på symbolpolitikk. Jeg er klimarealist og er stolt over det. Jeg har ingen flyskam, kjøttskam, bilskam eller annen skam som aktivistene vil vi skal ha, og det ønsker jeg at alle i Norge også skal slippe å føle på.

Kommentarer til denne saken