Gå til sidens hovedinnhold

Klimaalarmisme og dommedagsprofetier

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi begynner å se følgene av politikernes tro på at kloden skal bli ubeboelig og at økosystemene slik vi kjenner de i dag vil bli ødelagt. Vi hører ikke en politiker uttale seg om hvilket som helst emne uten at klimakrise og «det grønne skiftet» blir nevnt. Jeg lurer på om de vet hva disse begrepene innebærer, eller om de bare henger seg på politisk korrekte meninger med en redsel for at velgerne ønsker denne politikken. Hvis det er politikere som tør å være kritisk til alarmismen og dommedagsprofetiene, blir de latterliggjort av «klimaforskere», alarmistorganisasjonene og media. Forskere som prøver å korrigere påstander og prognoser slipper ikke til i media.

Det verste er at media, skolen og organisasjoner indoktrinerer barn til å tro at «kloden koker». Mange barn tar slike skremsler bokstavelig, og påføres en helt unødvendig angst. Vi blir fortalt at de unge har forstått problemet og vil redde verden fra undergangen. Sannheten er at barna lett kan bli manipulert av aktivister til å skulke skolen for å gå i demonstrasjonstog i skoletiden. Barn har ikke forutsetninger til å forstå de kompliserte fysiske og kjemiske prosessene som styrer klima. MDGs ungdom arrangerte en slik demonstrasjon foran stortinget og det møtte opp 8-10 demonstranter. Det viser at engasjementet ikke er slik alarmistene vil vi skal tro. Skolebarn er ikke i stand til å vurdere påstander om påstått menneskeskapt klimakrise og hvordan dette skal løses. De bør få slippe å være gisler for miljøaktivistene, men aktivistene har forstått at bruk av barn er effektivt i propaganda.

Skremselspropaganda

«Gjentar du en stor løgn ofte nok, blir den til sannhet!» Det er dette folk i den vestlige verden er utsatt for av politikere og alarmister som har en politisk agenda med sine skremsler. Du må ikke tro at klimakamp er hovedmålet for aktivistpartier. Får de nok makt, vil de bestemme hvordan folk skal leve sine liv. MDG vil forby hytteutbygging utenom nåværende byggefelt, stenge ned oljenæringen og bruke pensjonsfondet til miljøtiltak. Målet for venstreorienterte parti er å overføre makt til overnasjonale organer som EU og FN. Landsmoderen Gro var tidlig inne på slik tankegods. Hun sa: «Handle lokalt, men tenke globalt.» Det er betenkelig at Høyre også blir ledet i den samme retningen av Erna. Merk dere at Erna er tildelt vervet som en av to ledere for FNs nye bærekraftmål. Resultatet er de 17 bærekraftmålene som skal gjennomsyre alle politiske beslutninger i Norge framover. Kommunene implementerer disse målene nå i sitt planarbeide.

Klimakur og nedlegging av norsk landbruk i en krisetid

Fortsatt klimakrise?

Les også

Frp og Klimakur 2030

Vi blir tuta ørene fulle fra MSM, aktivister og politikere om at klimakrisen er her, og vi har få år på oss for å redde kloden. Dette er skremselspropaganda og basert på klimamodeller og påstander som viser seg å ikke stemme med reelle observasjoner. Alt det vi har sett av vær og vind de seneste årene er innenfor naturlige variasjoner. Det er aktivister og media som forteller noe annet. Den forsiktige temperaturøkningen som er målt ser ut til å ha tatt en pause, og IPCC har problemer med å forklare siden dette ikke stemmer med deres klimamodeller. Hvorfor all denne skråsikkerheten om at kloden ødelegges? Konsensus om klodens undergang på 97% er en stor løgn. Verden har aldri vært et bedre sted enn nå!

Er CO2 hovdproblemet?

CO2 er livets gass. Ikke noe svineri som Tina Bru uttaler i NRK.
Påstanden om at CO2 er hovedproblemet er ennå ikke bevist. CO2 er grunnlaget for livet på jorda. Vi har i dag 0,04% CO2 i atmosfæren, og av dette kommer 4% fra fossile brensler. Det er riktig at det har vært en økning av CO2- molekyler i atmosfæren (fra 0,03% til 0,04%), men dette er bare positivt. Dette er grunnen til at vi har økt matproduksjonen og derved nok mat til den voksende befolkningen i verden. Vi har fått en grønnere klode, og matproduksjonen har økt med 25% på verdensbasis.
CO2 utgjør bare en mikroskopisk andel av atmosfæren (400ppm-0,04%) og representerer bare 1-1,5% av drivhuseffekten. Vanndamp er den største pådriver av drivhuseffekten med 95%. Menneskeskapt CO2 bidrar derved bare med 0,03-0,06% til den klimapåvirkende drivhuseffekten. Ut fra denne kunnskapen er det vanskelig for meg å fatte at mantraet menneskeskapt klimakrise blir slukt av så mange. Noe av årsaken kan være at media med NRK i front, slipper til alarmistene med sin propaganda og nekter forskere og andre klimarealister å komme til med spørsmål, kunnskap og synspunkter på klima. Klimakrise er blitt en religion. Religioner er basert på tro og ikke på kunnskap og fornuft. Mennesker lar seg påvirke, og flokkmentaliteten virker slik at det blir vanskelig å motsi majoriteten, og de politisk korrekte meningene. Når til og med statsminister Solberg langer ut mot en FB- gruppe mot klimahysteri, og kaller disse 150.000 menneskene for «et sammensurium av klimafornektere, innvandringsmotstandere, antiglobalister og EU-motstandere», er det fritt frem å latterliggjøre alle som ikke har den rette tro.
Vi hører snart ikke forskjell på Høyre og MDG. Vi tutes ørene fulle av Det grønne skiftet, bærekraft og sirkeløkonomi. Hva disse begrepene betyr er det ikke mange som forstår, og slett ikke hva det innbefatter. Nå kan vi lese at Møre og Romsdal skal bli Norges første fylke i FNs smartbyprogram. Dette betyr at fylket skal ansette folk for å støtte kommunene slik at alle forvaltningsnivå legger planer og lager vedtak som er i tråd med FNs nye bærekraftmål. Er dette demokratisk vedtatt, eller tredd nedover hodene på det norske folk? Var det dette vi stemte på, og er det dette våre skattepenger skal gå til? Det er nok globalisering og symbolpolitikk nå!

Kommentarer til denne saken