Det var for mye vind til at sør­gå­ende Hur­tig­rute klarte å legge til kai i Kris­ti­an­sund søndag etter­mid­dag. Den gikk ut igjen og fortsatte sørover.