LOP (Landsforbundet for Offentlige Pensjonister) i Kr.sund holdt sitt årsmøte 17. februar på Barmanhaugen seniorsenter med godt oppmøte. Nestleder Karen Flatø ønska velkommen til sjølve årsmøtet og medlemsmøtet i etterkant.

Hun leste et kort essay av Edvard Hoem før vi sang to allsanger med Lilian Fresk Fostervold ved pianoet.

Karen Flatø ble valgt til møteleder og Tor Larsen til referent og underskrivere av protokollen blei Kristen Gujord Meese og Elin Lillevik.

Årsmeldinga blei lest av sekretæren Tor Larsen. Den viste begrensa aktivitet pga pandemien, men styret var svært fornøyd med å ha gjennomført både vårtur og høsttur. Den blei enstemmig vedtatt.

Kasserer Siri Ingeberg la fram rekneskapet, som viste et noe større overskott enn vanlig og som må tilskrives pandemien. Sida forrige årsmøte har vi fått egen vippskonto, som er blitt nødvendig i samband med loddsalg på møtene. Revisor Rolv Sverre Fostervold anbefalte at reknekapet ble godkjent og dette rådet fulgte årsmøtet.

Valgkomiteens leder, Kirsten Gujord Meese, la fram deres forslag. Komitéen hadde ikke klart å finne ny leder og anbefalte at det nye styret kunne fortsette med samme arbeidsfordeling som de har hatt siste år.

Siri Hoem Ingeberg, Karen Flatø og Tor Larsen ble alle gjenvalgt i styret. Ingjerd Skjelvik og Karl Erling Halseth har begge 1 år igjen av sin periode. Randi Furseth, Lilian Fostervold og Kirsti Engvik blei alle gjenvalgt som vararepresentanter. Rolv Sverre Fostervold fortsetter som revisor, med Anne Marie Vist som vara. Valgkomité ble Margreth Karlsvik, leder, Elin Lillevik og Kirsten Gujord Meese.

Med disse valga ble den formelle delen av årsmøtet avslutta. Styret hadde ordna med mat og kaffe og for første gang på lenge, kunne medlemmene glede seg over å kunne møtes fysisk igjen, noe flere ga positivt uttrykk for. Som vanlig ble det solgt lodd i pausa.

Etter pausa tok vi et par allsanger før sekretæren fant fram sitt gamle lysbildeapparat. Han hadde funnet fram bilder fra Kirkelandet fra 1960-tallet fram mot 2000-tallet. Han ba forsamlinga prøve å finne fram til hva bildene viste og sånn omtrent de var tatt. Det var flere som klarte de fleste, men bildet av det gamle svenske turistskip «Stella Polaris» fra 1966 på havna, var det ingen som klarte. De fleste var for øvrig enige om at de gamle turistskip var penere enn dagens!

Etter trekning og allsang til slutt, kunne Karen Flatø takke for godt oppmøte og minnet om neste møte som blir torsdag 17. mars.