I høst kom det konkrete signaler fra regjeringen om at de ville sette tilskuddsordningen på vent i ett år, for å få ned det offentlige forbruket i 2023. Enighet mellom regjeringspartiene og SV sørget imidlertid for at det er lagt inn penger til statlig medfinansiering av 500 omsorgsboliger i landet neste år.

Dette betyr at planene om å bygge 24 omsorgsboliger på Straumen i Smøla kommune går som planlagt.

– Vi har allerede satt av penger til vei, vann og kloakk, og nå vet vi at vi kan sende inn søknad om de planlagte omsorgsboligene for eldre på Straumen, sier ordfører Svein Roksvåg.

Omsorgsboligene skal knyttes sammen med sykehjemsbygget som ligger på Straumen.

På tide

– Dette er en sak som har vært utsatt flere ganger. Bygget vi har i dag er utslitt og for dårlig. Det er på høy tid at vi får dette på plass og nå skal vi i gang med regulering og en anbudsprosess, sier Roksvåg.

Fra før har Smøla kommune bygd åtte nye omsorgsboliger for for funksjonshemmede på Hopen, som hadde offisiell åpning i mai i år. Kommunen har spandert over 40 millioner kroner i det nye boligkomplekset på Hopen som inneholder leiligheter og fellesareal med døgnbemanning av helsepersonell og velferdsteknologi.