Begge partiers landsmøter avholdes digitalt og starter på fredag.

Og i begge møtene er det lokale representanter som håper å utmerke seg.

Møre og Romsdal Venstre har ni delegater, samt Lena Landsverk Sande på landsmøte. Delegasjonsleder er Ragnhild Helseth fra Kristiansund. Hun er også fylkesleder i Møre og Romsdal Venstre.

I en pressemelding om landsmøtet, deler Helseth og resten fra Møre og Romsdal de viktigste sakene for dem på dette landsmøtet; helse og elbilpolitikk

– Møre og Romsdal Venstre sin delegasjon går til landsmøtet med forventning om å påvirke flere saker. Programkomiteen har i sitt andreutkastet foreslått at det utrede alternativer til dagens helseforetaksmodell. Dette støtter Møre og Romsdal Venstre. Landsstyret snudde i sin innstilling. Vi vil argumentere for at dette tas inn i teksten igjen.

– Vi tar også opp igjen vårt forslag om at vi vil innføre momsfritak på reparasjon og materiell til reparasjon av elbiler i samme tidsrom som momsfritak på kjøp av elbiler. Det er dokumentert at relativt nye elbiler vrakes når behov for reparasjon oppstår, fordi det lønner seg mere å kjøpe ny enn å reparere. Dette er ikke holdbart i ei tid hvor vi fremmer sirkulærøkonomi, står det i lokallagets pressemelding.

Elektrifisering av sokkelen og fødetilbud

En annen lokal politiker som håper å påvirke sine partikollegaer på landsmøtet er Petter Andreas Wadenstensvik fra Kristiansund. Han er den yngste deltakeren i delegasjonen til Møre og Romsdal SV.

Sakene han ønsker å ta opp under landsmøtet er ruspolitikk og elektrifisering av sokkelen.

– De siste ukene har jeg blitt sjokkert over det jeg har sett i ulike mediene. Vi har vært vitne til en avsløring av politiets overgrep og maktmisbruk mot rusbrukere. Gjennom mange år har rusbrukere blitt både trakassert og mistenkeliggjort i samfunnet vårt, uten at det har vært god nok grunn til det, sier han i en pressemelding fra Møre og Romsdal SV.

– Historiene som har kommet fram er illevarslende, og peker på et stort problem i ruspolitikken – nemlig at stigmaene samfunnet har plassert på ulovlige rusmidler har skadet fler enn de har hjulpet, og det samme har regelverket. Det har kommet til det punktet at det mest skadelige med enkelte ulovlige rusmidler er at det er kriminelt, ikke selve rusmidlet. De som bruker disse stoffene, hadde ikke trengt å komme inn i et skadelig miljø om det ikke var for forbudslinjen. Forbud stanser ikke forbruk, mener han.

Line Karlsvik kommer også til å delta under landsmøtet. Hun skriver i en e-post til Tidens Krav at hovedfokuset hennes vil være på helsetilbud/helseforetaksmodellen og fødetilbud. I tillegg vil Karlsvik snakke om feminisme og kvinnehelse