J. J. Syltern AS/Metrostav Norge AS har klaget inn Statens vegvesen til Kofa (Klagenemnda for offentlige anskaffelser), i forbindelse med konkurransen om å få bygge ny E39 Betna–Hestnes.

Klagen er registrert hos Kofa 5. januar.

I november signerte Statens vegvesen kontrakt med Bertelsen & Garpestad AS om å bygge 12,8 kilometer ny E39 mellom Betna og Hestnes i Heim kommune, på grensen mellom Nordmøre og Trøndelag.

Klager: – Burde vært avvist

Bertelsen & Garpestad AS var én av tre leverandører som kjempet om oppdraget, sammen med Hæhre Entreprenør AS og Johs. J. Syltern AS/Metrostav Norge AS, og vant anbudet med en konkurransesum på cirka 668 millioner kroner eksklusiv moms.

Tilbudssummen lå innenfor Statens vegvesens styringsramme for prosjektet.

I sammendraget av klagen som nå har kommet inn, står det følgende på Kofas nettsider:

«Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for inngåelse av en kontrakt om totalentreprise for prosjektering og bygging av ny E39 mellom Betna og Hestnes. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved ikke å avvise valgte leverandørs tilbud. Klager har i tillegg anført at innklagede har vektlagt feil faktum i tilbudsevalueringen».

Saken er nå til behandling i Kofa.

Fikk også første parsell

Bertelsen & Garpestad AS fikk også kontrakten for første parsell på nye E39 mellom Betna og Vinjeøra, som er strekningen Leirviklandet–Renndalen i Heim kommune.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser er offentlig norsk klageorgan for brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. Kofa består av en regjeringsoppnevnt nemnd på ti jurister og et sekretariat og ledes av tidligere høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn.