Klagebyråkrati bekymrer: – Uholdbart å la eldre og syke vente i fire–fem år

Pasient- og brukerombud Hanne Haavde Stenseth er bekymret for at tidsbruken i klagebyråkratiet nå går på tilliten løs i befolkningen. – Det er helt uholdbart å la eldre og syke vente i 4–5 år på en avgjørelse, sier hun.