Det var under en fartskontroll i oktober i år at nordmøringen ble tatt for å kjøre altfor fort.

Under UPs laserkontroll i Renndalen i Heim kommune ble mannen målt til 127 km/t i 80-sonen.

Saken ble sendt til Møre og Romsdal tingrett. Her avga mannen en uforbeholden tilståelse for fartsovertredelsen.

– Fartsovertredelsen er betydelig. En slik hastighet medfører fare for alvorlige personskader og materielle skader og bot alene er ikke tilstrekkelig straff, står det i dommen mot mannen.

Retten la vekt på at det ellers ikke oppsto noen farlige situasjoner ved mannens kjøring.

Retten dømte mannen til betinget fengsel i 15 dager. Med betinget menes det at han slipper å sone i fengsel. Han ble også idømt en bot på 13.500 kroner.

I tillegg mistet han førerretten i sju måneder og må avlegge den praktiske delen av førerprøven på nytt før han kan få førerkortet tilbake.