Kjøper tomt til kommunens nye omsorgsboliger

Smøla kommune har inngått kontrakt med grunneiere på Hopen om kjøp av tomt til nye omsorgsboliger.