Det planlagte prosjektet over Kjerringsundet sitt møte med KS2 ble brutalt. Omregnet til satser for bompenger sammenlignet med ferge, ble resultatet T/R Aukra - Molde med rabatt for fossil-bil slik: ferge kr 78 - 140. Bompenger: kr 385 (Kjerringsundet + Julsundbrua + tunnel til Molde). Dersom lovnaden fra AP og SP om gratis ferge for øysamfunn uten fastlandsforbindelse blir reell - da øker jo differansen ytterligere.

Ilandføringen av gass til Nyhavna på Gossen har gitt Aukra økonomiske muskler som de fleste kommuner kan misunne. De har tidligere garantert for å bidra årlig med 80 million kroner - beløpet har økt, og må økes ytterligere som konsekvens av at de nye kostnadene fra KS2 for Kjerringsundet nå er 4,7 mrd! Trolig må Aukra kommune nå bidra med nærmere 140 million årlig i 20-30 år.

Ikke uproblematisk

At kostnadene for Kjerringsundet er basert på kortreist stein fra Tautratunnelen må nevnes. Den undersjøiske tunnelen er slett ikke uproblematisk, og Julsundbrua har også sine utfordringer. Det er behovet for stabilitet for brua, og sikkerhet/rømning for den gigantiske undersjøiske tunnelen. Alt er mulig, men det har sin pris. Det er store sprik blant fagfolk som har vurdert kostnadene - spesielt knyttet til tunnelen grunnet lengde, dybde, brann/rømning og sikring mot bevegelse i grunnen mm.

Solid flertall

Det er mulig at flertallet i Aukra og tidligere Midsund fortsatt mener at både forbindelsen over Kjerringsundet og Møreaksen bør bygges. Kanskje synes de også at det er greit at Aukra øker garantibeløpet og at gratis ferge er dårlig erstatning i forhold til Møreaksen.

Det var faktisk et solid flertall blant befolkningen i Aukra og tidligere Midsund i den omfattende undersøkelsen Norstat utførte i 2021. At Møreaksen kom dårligst ut i samtlige andre kommuner i fylket endrer ikke det faktumet - men, det gir en klar pekepinn.

Et tankekors

At Aukra kommune vil bidra i så stor grad er prisverdig, men samtidig et tankekors. Den omtalte undersøkelsen fikk 4.000 svar fra samtlige kommuner i fylket - fordelt i henhold til antall innbyggere, og andre parametre som kjønn og alder. Spørsmålet var om man ønsket fortsatt fergedrift, Møreaksen eller Romsdalsaksen som fremtidig kryssing av Romsdalsfjorden.

Resultatet fra undersøkelsen for hele fylket ble at kun 23% ønsket Møreaksen. Derved et klart signal fra folket - Møreaksen er uønsket. Aukra og tidligere Midsund kommune utgjør kun 2% av fylkets befolkning - men, må det ikke lyttes til de øvrige 98 prosentene knyttet til E39 gjennom fylket?