Toini Løvseth, dr.grad i statsvitenskap og dir. for produksjon Fornybar Norge, avskriver kjernekraft som alternativ på flere 10-år, i et innlegg i TK 28. april. Fornybar Norge er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for bedrifter innen fornybarnæringen. Her står man klare til å drive butikk for grønne penger. Kanskje hun har rett, men det betyr i så fall at vi må komme i gang, i et land hvor politikerne brukte 20 år på å finne ut hvor en flyplass skulle bygges. Flere andre land er godt i gang. Vi trenger heller ikke utvikle kjernekraft, for det er utviklet for lenge siden. Nå finnes det små, modulære reaktorer å få kjøpt. Disse kan også bygges i fjellanlegg for å gardere seg mot angrep og sabotasje. Debatten startet for øvrig for 20 år siden da det ble gjort oppmerksom på Thorium-forekomster på Fensfeltet på Ulefoss i Telemark. Tiden går.

Har advart i 30 år

«Vi står overfor vår tids aller største utfordring… å redusere utslipp av klimagasser». Dette har IPCC advart mot i 30 år allerede, men ingen katastrofe har skjedd. Til tross for avtaler om utslippskutt globalt, kan man ikke se noen som helst knekk på kurven, konsentrasjonen stiger jevnt og trutt. At 2030 skal være et viktigere år enn andre kan man derfor tvile på. Nordpolen skulle bli isfri og skisporten historie. Se ut av vinduet, så ser du keiseren sprader naken. Kloden er i stedet 5% grønnere, det produseres mat som aldri før og skogtilveksten er akselererende. Det er ingen enighet blant verdens forskere og vitenskapsmenn om at man stanser global oppvarming gjennom å kutte utslipp av CO2. Den kan være menneskeskapt, ja, men da på grunn av for mange mennesker, store byer, veier, avskoging og utslipp av store mengder varme. Ikke dermed sagt at elektrifisering ikke har noe for seg, for olje og gass er viktige råstoffer for kjemisk industri, så det er dumt å brenne det opp bare for å skaffe energi.

Europa må betale regningen

Med vind/solkraft produseres det ikke strøm om natten når det er vindstille, uansett hvor mange vindmøller og solpaneler man har. Da må man ha tilsvarende produksjonskapasitet basert på vannkraft, fossilt eller kjernekraft som reserve. Med unntak av vannkraften kan ikke disse startes opp ved behov, de må kjøres på en viss produksjon hele tiden, så da er man like langt. Lurer man på hvorfor vi har høye strømregninger?

Er oppgaven å løse Europas energimangel ved å bygge vindmøller i Nordsjøen? Gjerne det, men da må Europa betale regningen selv. Tyskland har skaffet seg et problem gjennom å avvikle kjernekraften sin. I tillegg høres det ut som at man allerede har bygd så mange vindmøller at det er vanskelig å bli kvitt strømmen når det er gunstig vind. Jeg håper ikke Støre har byttet bort kua og lovt bort vannkraften vår for å bidra til å dekke behovet i Europa når det er vindstille. Da vil vannmagasinene og vanlige folks lommebøker tømmes raskt. Støre gleder seg sikkert til å klippe snoren til den første Havvindparken, mens det lokale hornorkesteret spiller Milliardærenes inntogsmarsj.

Ikke noe problem

Deponi av avfall fra kjernekraft er ikke noe problem, det finnes allerede, selv om man utvilsomt jobber for å gjøre det enda sikrere. Moderne kraftverk vil kunne benytte avfall fra gamle anlegg som brensel. Ifølge Folkeopplysningen på NRK, så får man lagret alt slik avfall fra hele verden gjennom alle tider på et anlegg av størrelse med én fotballbane. Et slikt areal er også stort nok til et lite kjernekraftverk som produserer samme effekt, men likevel 4 ganger mer strøm, enn vindkraftverket på Smøla, som på grunn av at varierende vindstyrke har 27% utnyttelsesgrad. Dette vindkraftverket er bygd på et område som tilsvarer 3.600 fotballbaner. Det synes klart at kjernekraft er løsningen, ikke første og fremst for å redusere utslipp av CO2, men mest for å sikre lave strømpriser og robust tilgang for samfunnet.

Når man først snakker om avfall, er det også relevant å spørre seg hva man skal gjøre med vindmøllene etter at de er utslitte og må skrotes. Hvor skal man sende dem og hvem skal betale regningen for demontering og transport? Vil det være IPCC eller Fornybar Norge? Eller blir de stående til evig tid?

Les også

Kjernekraft slår vindkraft

Les også

Vi kommer ikke utenom kjernekraft

Les også

Fakta og følelser i kjernekraftdebatten