Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) kommer til Kristiansund 25. august. Det opplyser Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding fredag ettermiddag.

– I lys av situasjonen for det midlertidige fødetilbudet i Kristiansund og oppsigelser i klinikkledelsen, vil helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol besøke sykehuset i Kristiansund torsdag 25. august, står det i meldingen.

Der skal hun møte sykehusledelsen, tillitsvalgte og representanter fra Helse Midt-Norge, ifølge departementet.

– Kjerkol vil også invitere alle ordførerne i Nordmøre og Romsdal til et møte samme dag, står det avslutningsvis.

Både Averøy-ordfører Ingrid Rangønes og Kristiansund-ordfører Kjell Neergaard har bedt om et møte med Kjerkol på vegne av Ap-ordførerne på Nordmøre. Etter de to forespørslene blir det altså til at helseministeren kommer til nordmørsbyen.

Onsdag ble Kjerkol spurt av flere medier om avgangene til klinikkledelsen i SNR, om Hurdalsplattformen og stortingsvedtaket som sier at fødeavdelingen i Kristiansund skal være åpen.

– Det faglige ansvaret har de lokale fagfolkene. Det overprøver ikke jeg som statsråd, og det vil heller ikke Stortinget overprøve, sa Kjerkol i Dagsnytt 18 på NRK.

Hun har også uttalt til flere medier at hun anser Hurdalsplattformens punkt om fødeavdelingen i Kristiansund som oppfylt. I Hurdalsplattformen står det at regjeringen skal «sikre et trygt føde- og barseltilbud på Nordmøre og i Romsdal og fødeavdeling i Kristiansund».

– Vi har jo oppfylt det. Det ble gjenåpnet. Så har det skjedd nye ting som gjør at man ikke lenger har den faglige forsvarligheten, sa Kjerkol til Dagsnytt 18 og til Dagens Medisin.

Stortingsvedtaket

Det har vært fattet flere vedtak om fødeavdelingen i Kristiansund.

14. mai 2020 vedtok Stortinget følgende punkt i Nasjonal helse- og sykehusplan:

«Stortinget ber regjeringen følge opp anmodningsvedtak 750 (2017–2018), og sørge for at fødeavdelingen i Kristiansund består inntil fødeavdelingen i det nye sykehuset på Hjelset er i drift».

Forslaget kom fra Arbeiderpartiet og fikk 72 stemmer for og 43 stemmer imot.

Anmodningsvedtaketdet refereres til, står i Stortingsmelding 12 og ble gjort i mai 2018:

«Stortinget ber regjeringen sikre en trygg og framtidsrettet fødselsomsorg ved å sikre dagens fødeinstitusjoner.»

Dette vedtaket om ble fulgt opp i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 og konkluderte med at «Helse Møre og Romsdal så det som nødvendig med alternerende drift ved fødeavdelingene i Kristiansund og Molde fra og med 5. oktober 2020. Bakgrunnen er rekrutteringsutfordringer og hensynet til faglig forsvarlig drift».

23. februar 2022 gjorde Stortinget nytt vedtak i saken.

«Stortinget ber regjeringen instruere Helse Midt-Norge RHF om å sikre fortsatt drift av fødeavdelingen i Kristiansund i tråd med Stortingets vedtak nr. 574 (2019–2020).

Stortinget ber regjeringen snarest sørge for at Helse Møre og Romsdal HF tilføres de nødvendige faglige og økonomiske ressursene til å sikre forsvarlig drift av fødeavdelingen i Kristiansund, og informere Stortinget på egnet måte.»

Forslaget ble fremmet av Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Samtlige parti med unntak av regjeringspartiene Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre støttet forslaget med 55 mot 31 stemmer.

6. oktober 2022 (med ny regjering bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet) anser helseminister Ingvild Kjerkol «vedtakene som fulgt opp».

Helsedepartementet sier samtidig at regjeringens mål om åpen fødeavdeling i Kristiansund står fast og at de foreslår å videreføre pengestøtten på 25 millioner kroner til formålet.

Les også

Fortsatt politisk narrespill ga meg ikke noe valg