Flyselskapet har avvikende regnskapsår, med kvartals- og halvårsavslutning i april.

SAS-konsernet melder tirsdag morgen om totale inntekter i andre kvartal på 7048 millioner svenske kroner. Driftsunderskudd i kvartalet ble 763 millioner svenske kroner, som riktig nok er en klar bedring fra foregående kvartal. Driftskostnadene i kvartalet utgjorde rundt 7 milliarder.

Resultatet før skatt i andre kvartal endte i minus med 1557 millioner, i første halvår med hele 3,96 milliarder. SAS skriver i halvårsrapporten at selskapet fortsetter med å øke virksomheten og har i løpet av andre kvartalet opplevd det høyeste passasjerantallet siden koronapandemien startet for over to år siden.

Omdanning

Samtidig fortsetter arbeidet med den nødvendige omdanningen av selskapet. SAS har rundt 57 milliarder svenske kroner i gjeld, og egenkapitalen ved utgangen av april var nede på lave 2,17 milliarder.

Men tilgangen på kontanter – likvide midler – oppgis til nærmere 8,5 milliarder svenske kroner, så det er tilsynelatende ingen overhengende fare for likviditetsproblemer.

Kontantstrømmene i andre kvartal – underliggende innbetalinger og utbetalinger fra driften – var bare svakt negativ i andre kvartal og kraftig fallende fra første kvartal. Det betyr at SAS ikke lenger svir av mange penger på driften.

Men SAS lanserte i februar programmet SAS Forward der flyselskapet skal gjøre om rundt 20 milliarder svenske kroner i gjeld og såkalte hybridobligasjoner til aksjekapital.

Planen er også å hente inn minst 9,5 milliarder i frisk kapital fra eierne. Videre skal SAS spare årlige kostnader for 7,5 milliarder kroner fram til regnskapsåret 2026.

Grusomt første kvartal

Det hardt prøvede flyselskapet tapte i perioden november 2021 til januar 2022 hele 2,6 milliarder svenske kroner før skatt etter totale inntekter på 5,55 milliarder. Den bokførte egenkapitalen var da nede i 3,8 milliarder. Nedstenginger som følge av pandemien tæret hardt på resultatene og kapitalen.

Men det har bedret seg utover våren. SAS fløy i april 1,53 millioner passasjerer og fylte i gjennomsnitt flyene med 71 prosent. Fra november til april var fyllingsgraden ca. 60 prosent.

Men pandemien har satt sine mer varige spor. SAS har det vanskelig med å legge et eksakt trafikkprogram og vil ikke gjeninnsette flygere for tidlig. Nettavisen skrev for halvannen uke siden at 150.000 SAS-passasjerer kan få sommerferien sin endret på grunn av kanselleringer.

Juling

Markedsverdien av SAS på Oslo Børs mandag var 6,3 milliarder kroner, mens Norwegian til sammenlikning var verdt nærmere 10,6 milliarder. SAS-aksjen har siden utgangen av 2020 falt med over 50 prosent, og SAS-kursen stupte tidligere i vår (se grafen under).

Stupet kom etter at DNB Markets-analytiker advarte om at flyselskapet kunne nærme seg konkurs.

Den svenske staten eier 14,8 prosent av SAS, den danske staten 14,2 prosent, mens Wallenberg-stiftelsen er den største private eieren med 6,5 prosent av aksjene.