Kjempet forgjeves mot bypakken: – Vi må finne billigere løsninger

Et flertall i bystyret på 29 mot 16 stemmer vil gjennomføre bypakken i Kristiansund. Et flertall på 26 mot 19 stemmer gikk for alternativet med ny vei i åpen skjæring gjennom Kråkhaugen på Nordlandet.