– Et krevende valg er tatt. Jeg har flyttet fra Asker til Lugano i Sveits. Min kapital skal fortsatt arbeide i Norge. Familieselskapet TRG og børsnoterte Aker fortsetter som før med norsk forankring for kunnskapsdrevet industriutvikling med verden som marked, skriver Kjell Inge Røkke i brevet som Dagens Næringsliv omtalte først.

Brevet er stilet til «medaksjonærer og medarbeidere» og er publisert på nettstedet til Aker.

– Jeg har ingenting å klage over, og vil fortsette å forholde meg til realiteter og ta beslutninger basert på disse. Jeg flyttet til USA som 21-åring, hvor jeg bodde i 21 år og deretter nye 21 år i Norge. Som 63-åring har jeg flyttet til Sveits. Jeg har valgt Lugano som mitt nye bosted – det er verken billigst eller har de laveste skattene, men det er til gjengjeld et flott sted med en sentral beliggenhet i Europa, skriver han.

Røkke understreker at han fortsatt vil være «langsiktig – men utålmodig – hovedeier og styreleder» i Aker.

– Samtidig er det naturlig at jeg etter hvert vurderer å tre ut av styret i flere av porteføljeselskapene. Jeg vil bruke mer av tiden og mine ressurser på filantropiske aktiviteter, skriver han.