Gå til sidens hovedinnhold

Kjære velgere!

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Høstens kommune- og fylkestingsvalg blir syretesten på hvilken politisk retning Møre og Romsdal skal ha de neste fire årene. Møre og Romsdal blir egen region fra 1. januar 2020, samtidig som flere kommuner slås sammen til større enheter. Vi i NHO Møre og Romsdal skulle gjerne sett flere kommunesammenslåinger, men håper at det vil skje mer på den fronten framover. Flere ordførere har signert NHOs «ordførerløfte» som omhandler flere områder som er vesentlig for næringslivet vårt:

  1. Sørge for god tilgang på næringsareal med egnet infrastruktur- og transportløsninger
  2. Samarbeide med bedrifter for å tilby gode tjenester til innbyggerne (les privat- offentlig samarbeid)
  3. Sørge for konkurransedyktig nivå på kommunale avgifter for bedrifter
  4. Bruke kommunenes innkjøpsmakt for å bekjempe arbeidslivskriminalitet
  5. Sette et ambisiøst måltall for grønne innovative offentlige anskaffelser
  6. Sørge for at kravet om lærlinger følges opp i kommunale anskaffelser

Dette er viktige målsettinger for at kommunene skal tilrettelegge forholdene for både eksisterende og nye bedrifter.

Samferdsel er høyt på agendaen hos våre medlemsbedrifter. Gode kommunikasjoner er avgjørende for å frakte personer og gods internt i fylket, og ut og inn av fylket. Når regioner blir koblet sammen øker aktiviteten. Arbeidspendling blir enklere, og kompetent arbeidskraft blir lettere tilgjengelig for bedriftene. Døgnåpne veger er et krav, både for å redusere reisetid, raskere framføring av gods, samt at beredskapen forbedres. Møre og Romsdal har spredt bebyggelse i distriktene. Mye kan gjøres i bynære områder med kollektivtransport, men ute i bygdene vil folk og bedrifter fortsatt være avhengig av bilen og da må veinettet fungere. Miljøaspektet er viktig, og vi må redusere CO₂ utslippene der det er mulig.

Dersom Møre og Romsdal skal bestå som egen region er samarbeid nøkkelen for å få det til. Nordmøre, Romsdal og Sunnmøre må kobles tettere sammen slik at det er mulig å samhandle bedre enn i dag. Næringslivet er ikke opptatt av fogderigrenser, men ser etter mulige løsninger for samarbeid og verdiskaping, en vinn vinn-situasjon for hele Møre og Romsdal. Som egen region skal Møre og Romsdal fortsatt være et av Norges største eksportfylker, kunnskap og erfaringer må deles på tvers av bransjer, slik at bedriftene kan hevde seg i den nasjonale og globale konkurransen.

Bedriftene i Møre og Romsdal har vist omstillingsevne i verdensklasse etter oljenedturen. Ny teknologi basert på nye miljøvennlige løsninger kan selges globalt og her er flere bedrifter i Møre og Romsdal langt fremme. Innovasjon og skaperkraft har preget vår region i årtier og er viktige drivere for utviklingen. Bedriftene har det travelt med å henge med i en steinhard konkurranse og politikerne må sørge å ta de nødvendige beslutningene slik at bedriftenes hverdag blir enklere.

Omkamper river Møre og Romsdal i stykker. Når beslutningene er fattet må alle stå samlet for å sikre rask framdrift i prosjektene. Nå må omkampene legges bort og samarbeid prioriteres! Samhandling på tvers av fogderiene vil styrke Møre og Romsdal som egen region. Vi har et fantastisk næringsliv i bygdene og byene våre som skaper arbeidsplasser og sørger for skattekroner i kommunekassa. Det er skatteinntektene fra det private næringslivet som er bærebjelken i vårt velferdssystem. Bedriftene skaper liv i bygd og by og er avgjørende for at Møre og Romsdal skal være et godt sted å bo og arbeide.

Når dere som innbyggere går til valg 9. september, så finn de kandidatene som er opptatt av næringslivet. De skal være garantien for at Møre og Romsdal skal være en sterk verdiskapingsregion i årene framover!

Godt valg!

Kommentarer til denne saken