Prisene stiger, rentene øker og økonomien for folk, kommuner og næringsliv blir stadig mer presset. Styresmaktene er ute med kompenserende tiltak og formaner om en varslet tøffere tid, men samtidig sitter de og ser på unødvendig sløsing med penger, som lett kunne vært spart om dersom de selv hadde ryddet opp i egne uklare vedtak.

Nylig var jeg i Bergen, nærmere bestemt i Gulating lagmannsrett. Alver kommune er saksøkt av Equinor pga en uenighet om eiendomsskatt på Mongstad. Nettverk for petroleumskommuner, NPK, er partshjelp for kommunen og gjennom min rolle som nestleder i nettverket var jeg til stede i retten. Dette var en lærerik erfaring, men dessverre også nyttig sett med lokale øyne. Alle kommunene med ilandføringsanlegg for petroleumsindustri i Norge har mottatt klager eller varsel om stevning, også Aure kommune har mottatt klage for metanolfabrikken på Tjeldbergodden. Aukra kommune har mottatt stevning og skal møte Gassco i retten allerede kommende sommer.

Brått endret

Tvisten i disse sakene dreier seg om hva som skal skattlegges og hva som ikke skal skattlegges etter at de nye reglene for eiendomsbeskatning for verk og bruk ble hasteendret av Solbergregjeringen i 2017 og innført fra 1.1.2019. Den over 100 år lange skatteordningen ble brått endret, noe som førte til store inntektstap for vertskommunene for disse anleggene. Endringene var så store at det langt overstiger det Stortinget så for seg, i enkelte tilfeller er inntektstapet for kommunene opp mot 98%.

Før endringen var hele anleggene skattbare, etter endringen skal det kun være skatt på objekt, ikke virksomhet. Grovt sett betyr dette at produksjonsutstyr ikke lenger kan skattlegges, kun fast eiendom/bygninger og grunnareal inngår i skattegrunnlaget. Dette høres kanskje enkelt ut, men hva er et bygg og hva er værbeskyttelse? Er lagertanker produksjonsutstyr?

Politisk avklaring

Eiendomsskatten er slik rigget i Norge at den skal være en enkel skatt basert på enkle metoder. Det er nemder, bestående av lekmenn uten krav om høyere utdanning, som utfører jobben for kommunene.

Til tross for en betydelig skattereduksjon for selskapene, opplever vi at det nå reises rettssak etter rettssak anført av store statseide selskaper mot enkeltkommuner. Selskapene begrunner søksmålene med at de nye reglene er uklare og har skapt behov for rettsavklaringer. De mange gråsonene i regelverket fører nå til prosesser i rettsvesenet som koster mange millioner av kroner. Dette er etter min mening horribel bruk av våre skattepenger, som advokatene tjener rått på. Mitt skyts går derfor ikke til partene i sakene, som rettmessig kjemper for sine interesser, men mot staten. Her må Stortinget være sitt ansvar bevisst og rydde opp etter seg. Det eneste ansvarlige er å ta et steg tilbake og presisere eget vedtak. Slik vedtaket ligger nå er det grobunn for en lang rekke rettstvister mellom enkeltkommuner og de store statseide selskapene som koster bedriftene, kommunene og samfunnet mange, mange millioner kroner. Jeg krever at Stortinget presiserer eget lovverk, en slik avklaring bør fortrinnsvis skje politisk, fremfor i domstolene!