Historisk god oppslutning om kirkevalget

Slik var valgdeltagelsen ved valgene til menighetsråd og bispedømmeråd.

Slik var valgdeltagelsen ved valgene til menighetsråd og bispedømmeråd. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

19,8 prosent i Møre bispedømme.

DEL

Den totale oppslutningen i Møre bispedømme ble på 19,8 prosent. Til sammenligning var det bare 3,3 prosent som stemte ved Kirkevalget i 1997.

Bare Hamar bispedømme hadde større oppslutning av landets 11 bispedømmer.

Veksten er størst i forhold til valget av medlemmer til menighetsrådene. Her er det registrert en økning på over 14 prosent. Oslo hadde den største økningen på denne delen av Kirkevalget, med en økt oppslutning på hele 96 prosent. 

Økningen i antall stemmer i forhold til bispedømmerådet er på drøye fire prosent for vår del av landet.

Svein Arne Lindø gir årets kirkevalgkamp æren for økt interesse for kirkevalget. Til nettstedet kirken.no sier han følgende:

- Mobiliseringen rundt ja eller nei til kirkelig vigsel av likekjønnede har engasjert langt utenfor kirkens kjernetropper. Organisasjonen Åpen folkekirke bidro sterkt til dette ved å stille egne lister i bispedømmerådsvalget i 9 av de 11 bispedømmene. Kampanjene fra Åpen folkekirke og nettverket Levende folkekirke har ført til at mange har gjenoppdaget noe av sitt ansvar som kirkemedlemmer, sier Svein Arne Lindø.

Les også: Sørvik vil ikke at homofile skal få gifte seg i kirka

Forholdstallsvalg

Kirkevalget i Møre ble også historisk da det for første gang ble lagt fram to lister til bispedømmerådsvalget. En fra nominasjonskomiteen til bispedømmet selv, og en fra organisasjonen Åpen Folkekirke.

Les også: – Folk skal vite hva de stemmer på

Dermed settes det nye Bispedømmerådet sammen etter forholdstallsvalg.

Les også: Kjemper for like rettigheter

De første resultatene er ventet tirsdag ettermiddag. Det melder Møre bispedømme på sin hjemmeside.

Les også: Maren vil være med å forandre kirka

Det endelig Bispedømmerådet er ikke klart før i desember, da noen av medlemmene skal velges av de nye menighetsrådene, som akkurat er valgt.

April

Kirkevalgets store sak har vært vigsel av likekjønnede. Kirkerådet vedtok sist uke at denne saken skal behandles av Kirkemøtet, kirkas svar på Stortinget, i april neste år.

– Vi er opptatt av at kirken må stå samlet på tross av ulike syn i dette spørsmålet. Derfor er det viktig å kunne behandle denne saken til neste år, sier biskop Helga Haugland Byfuglien i en pressemelding fra Den norske kirke, melder NTB.

Vedtaket i Kirkerådet ble fattet etter initiativ fra Bispemøtet.

– Kirken må erkjenne at det foreligger to syn i denne saken som ikke lar seg forene. De som forfekter det ene syn, må likevel akseptere at andre mener annerledes. Vi mener derfor at Kirkemøtet bør inviteres til å gjøre et nytt vedtak hvor denne erkjennelsen legges til grunn, heter det i et brev fra Bispemøtet.

Mobilisering

Kirkemøtet er det øverste demokratisk valgte organ i Den norske kirke. Møtet har 116 medlemmer. Neste kirkemøte holdes 6. til 12. april i Trondheim.

Spørsmålet omkring vigsel av likekjønnede var trolig en av hovedårsakene til at oppslutningen rundt årets kirkevalg ble høyere enn tidligere.

– Mobilisering rundt ja eller nei til kirkelig vigsel av likekjønnede har engasjert langt utenfor kirkens kjernetropper. Organisasjonen Åpen folkekirke bidro sterkt til dette ved å stille egne lister i bispedømmerådsvalget i ni av de elleve bispedømmene. Kampanjene fra Åpen folkekirke og nettverket Levende folkekirke har ført til at mange har gjenoppdaget noe av sitt ansvar som kirkemedlemmer, sa Kirkerådets leder Svein Arne Lindø til NTB da oppslutningen om Kirkevalget ble kjent torsdag.

Artikkeltags