– Jeg skulle veldig gjerne ha ønsket at vi kunne ha flere i kirkerommene. Samtidig er smittesituasjonen veldig alvorlig, og faglige myndigheter har vært tydelige på at når det gjelder fastmonterte seter, så må man ha den samme definisjonen over alt.

– Det handler om at et sete er et sete uansett i hvilken setting det er. Vi må få ned aktiviteten generelt i samfunnet, sier Ropstad til NTB.

Harnisk

I forrige uke fastslo regjeringen at en kirkebenk ikke kan regnes som et fastmontert sete. Det innebærer at maks 50 personer kan delta på en gudstjeneste eller et arrangement.

Både kirker og konsertarrangører er i harnisk over vedtaket, som betyr store problemer med både å avholde de tradisjonelle julegudstjenestene og for konsertarrangører som har planlagt julekonserter med 200 publikummere samtidig.

Torsdag sendte 23 arrangører et brev til kulturminister Abid Raja (V) der de påpekte at han for få uker siden sa at stimuleringsordningen ville berge julekonsertene i år.

– Dette ga oss mot. Så kom beskjeden om at faste plasser ikke var nok, det måtte være fastmonterte seter. Og til vår store forundring ble ikke kirkebenker regnet til den kategorien. Dermed kan kun 50 personer komme på julekonserter i kirkene. Ettersom kirker er en hovedarena for disse konsertene, slår dette beina under økonomien for turneene, heter det i brevet.

Vurderer støtte

Ropstad, som er både barne-, familie- og livsynssminister, har likevel håp om at julegudstjenestene delvis skal kunne berges, ikke minst fordi smittetallene nå ser ut til å flate ut. I tillegg vurderer regjeringen nå en støtteordning for kirker som øker tallet på gudstjenester for å kunne gi et tilbud til flere.

– Det er noe vi ser på nå, om vi kan bidra med økonomisk støtte til dette, sier Ropstad, som torsdag hadde møte med ulike trossamfunn om hvordan man kan legge ting bedre til rette. Imidlertid vil han ikke vil røpe noen detaljer foreløpig.

Uansett vil årets julegudstjenester ikke bli holdt som vanlig, med fulle kirkebenker og tett av folk langs veggene.

– Men jeg har tro på og håper at det skal være mulig å åpne opp for flere. Men samtidig må vi ta de helsefaglige rådene på alvor, og når det kommer så tydelige råd, er det veldig vanskelig å gå vekk fra dem, sier Ropstad.