KBK leverer minus på bunnlinja

For første gang siden 2014 legger KBK fram et underskudd på klubbens årsmøte.