Koronaviruset brer om seg på Nordmøre, i landet og i verden. Mange er usikre på hvordan de skal forholde seg til når de får beskjed om å sitte i hjemmekarantene eller i hjemmeisolasjon.

Slik skal du forholde deg om du sitter i hjemmekarantene, ifølge Folkehelseinstituttet:

Hjemmekarantene

Personer som er blitt satt i hjemmekarantene er friske, men har vært i en situasjon der smitte kan ha skjedd.

Dette gjelder for personer som er i hjemmekarantene:

 • Skal ikke gå på skole eller jobb.
 • Personer som bor sammen kan omgås normalt.
 • Skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands .
 • Skal ikke ta offentlig transport.
 • Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.
 • Bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafeer.
 • Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendig ærender i butikk eller apotek, men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (det vil si 1-2 meter) til andre og unngå kø.
 • Kan gå tur ute, men hold minst 1, og helst 2 meters avstand til andre.
 • Vær årvåken på egne symptomer. Ved feber eller luftveissymptomer, bør du isolere deg så snart som mulig.

Formålet med karantene er unngå smitte til andre før du selv utvikler symptomer.

De som bor sammen med en person i hjemmekarantene, skal ikke selv være i hjemmekarantene, men bør som alle andre i befolkningen følge med på egne symptomer.

Personer som er helt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift knyttet til liv og helse, kan bli unntatt fra karanteneplikten når de er på jobb.

Se også:

Råd om hjemmekaranteneInformasjon på mange språk: Brosjyre og video om hjemmekarantene og isolasjon

Hjemmeisolering

De som får påvist covid-19 må isoleres, enten hjemme, i helseinstitusjon eller et annet sted.

Dette gjelder for personer i isolasjon:

 • Skal ikke gå ut.
 • Hold helst 2 meters avstand til de du bor sammen med når det er mulig.
 • Hvis mulig, ha eget rom og bad.
 • Bruk egne baderomsartikler, som for eksempel håndkle.
 • Hjemmet bør rengjøres hyppig.
 • Ring helsevesenet ved behov for legehjelp.
 • De du bor sammen med skal være i karantene.

Isoleringen varer til legen sier at du er smittefri, normalt 7 dager etter du er helt frisk.

Se også:

Råd til pasienter som isoleres i hjemmetInformasjon på mange språk: Brosjyre og video om hjemmekarantene og isolasjon