Jeg sitter og hører på styremøtet i Helse Møre og Romsdal og direktør Bakkes orientering til styret. Jeg må si at jeg er rimelig sjokkert over måten direktøren presenterer og driver karakterdrap på en enkeltperson som i 3,5 år har stått på for de fødende på Nordmøre og resten av landet.

Vi har tidligere også sett at tidligere klinikksjef Johnsen har fått lagt ut kritikk av Bunadsgeriljaen på offentlige sider i HMR uten at Bunadsgeriljaen har hatt mulighet til å forsvare seg. Er ikke dette på grensen til politikk og et stygt angrep på en frivillig organisasjon?

https://helse-mr.no/om-oss/nyheiter/nyheiter-2022/kronikk-bunadsgeriljaen-sprer-feilinformasjon-og-frykt

Bunadsgeriljaen har alltid ønsket å ha en dialog med helseforetaket, men dette har vært helt umulig. Ja, det har vært brukt drastiske tiltak som åredunking på styremøter og brukt kvasse ord i innlegg etc. Men det har vært eneste mulighet til å ha fokus på saken, da vi ikke får faktaopplysninger fra helseforetaket, og resultatet er at vi ligger skyttergraver istedet for å samarbeide. At direktøren påstår at informasjon Bunadsgerijaen gir ikke er riktig er vel en tolking av realiteter som ses på og oppleves fra forskjellige måte. Det kunne blitt bedre om en hadde snakket sammen istedenfor å gå i skyttergraven.

Bør lese innlegget en gang til

Bunadsgeriljaen er en frivillig organisasjon som har jobbet på dugnad i 3,5 år for å kjempe for et godt fødetilbud, og da er det forkastelig at HMR går etter en frivillig organisasjon og enkeltpersoner i et styremøte som de ikke er invitert til. At godt betalte direktører og styrer får utfolde seg for åpen scene uten mulighet for en frivillig organisasjon og enkeltpersoner til å forsvare seg er ikke vårt demokrati verdig. Hvem vil tørre å si sine meninger når denne fremgangsmåten benyttes for å strupe meninger? Når i tillegg styreleder går til angrep på Bunadsgerijaen for at de ønsker kun negative fødselsopplevelser, så tror jeg han bør lese innlegget en gang til, for Bunadsgeriljaen ønsker historier, både positive og negative opplevelser, og grunnen til dette er at vi føler at historier blir pyntet på fra HMR.

Rimelig arrogant

Vi vet at åpning av fødeavdelingen i Kristiansund ikke har vært forankret i ledelsen, hverken i styrer eller hos direktør, da de har villet lagt ned dette tilbudet i alle år, men har vært nødt pga anmodningsvedtak. De ga seg på oppløpssiden etter en vellykket rekruttering, men har andre krav til Kristiansund enn andre avdelinger, ref Mortensen 18.10.22 på Dagsnytt18.

https://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/202210/NNFA56101822/avspiller

Vi som befolkning på Nordmøre føler oss sviktet av både HMR, HMN og helseministeren i denne saken. Når Hurdalsplattformen ble presentert i 2021 følte vi at vi ble hørt og kunne føle på at vi ble tatt på alvor. Vi arrangerte også åpningsfest når føden åpnet før sommeren, når den så stengte igjen etter 3 uker må det være lov å si at vi føler oss skikkelig lurt.

At vi har en helseminister som ikke vil instruere og mener at anmodningsvedtaket er oppfylt, er rimelig arrogant. Jeg var selv til stede da helseminister, HMN og HMR var på befaring ved Kristiansund sykehus og må si det var en «tarvelig» opplevelse. At minst seks sikkerhetsvakter + politi holdt vakt ved inngangen til sykehuset, som om Bunadsgeriljaen og innbyggerne er en «terrororganisasjon», var sjokkerende. Vi kunne ikke få kjøpt oss en kopp kaffe uten å bli fulgt av en sikkerhetsvakt. Er dette måten å forsøke å diskreditere/ydmyke en frivillig organisasjon på skattebetalernes regning?

Er ikke ferdig med saken

At direktør framstiller en god prosess overfor ansatte er nok direktørens og ledelsens opplevelse av prosessen, men jeg forstår godt at ansatte føler seg skikkelig lurt.

At vi er ferdig med denne saken kan jeg med sikkerhet si at vi ikke er. At regjeringspartiene også kommer til å bli straffet ved de neste valgene om de ikke holder det de har blitt enige om i Hurdalsplattformen, er garantert. Det har bygd seg opp en politikerforakt som er lite heldig for vårt demokrati, en kan ikke bare kaste lovnader over bord når en er kommet i posisjon. Jeg vil tro mange vil stemme blankt, som er lite heldig, men som også er et signal.

https://www.nationen.no/motkultur/leder/nedlagt-barsel-svekker-tilliten-til-regjeringen/?fbclid=IwAR20iKBaqo0HVZQCjvlgYn8UZNXJMsXySoaqEog7v5OltaMVmebwgKGxywA

Denne saken gjelder heller ikke kun Kristiansund, men den vil bli brukt for alt den er verdt av andre helseforetak i fremtiden.

https://www.tk.no/kampen-for-foden-angar-oss-alle/o/5-51-1229083?fbclid=IwAR0vfo4Zot8zpTJjlmbqfVgMf5n-8YrV1SCXgpaV-UJMsoG6F9QYDO8lZyM

Hva som blir resultatet av denne «stillingskrigen» er usikkert, men en ting er sikkert; om ikke politikerne tar ansvar for vår helse og lager gode forhold for helsepersonell som springer stadig fortere, så vil som nevnt over demokratiet tape til slutt, og vi sitter igjen med selvrettferdige byråkrater som får utfolde seg i offentlige fora uten å bli motsagt.

https://www.tk.no/en-folelse-av-forakt/o/5-51-1230817?hideLimbs=1&fbclid=IwAR20iKBaqo0HVZQCjvlgYn8UZNXJMsXySoaqEog7v5OltaMVmebwgKGxywA

Kvinnekamp

Jeg ønsker også å referere Sigrid Bonde Tusvik om å hylle Bunadsgerijaen da dette ER kvinnekamp.

«– Jeg er opptatt av at kvinner skal tørre å si meningene sine høyt og tørre å bli upopulære. Hvis mange heller holder kjeft, lønner ikke det seg i lengden, forklarer Tusvik, og trekker frem Bunadsgeriljaen som et eksempel hun beundrer for å ha sterke meninger.

– Jeg vil hylle Bunadsgeriljaen litt. De fortjener ros, for det de driver med er rett og slett bra kvinnekamp».

https://www.tk.no/onsker-a-gjore-fylket-mer-attraktivt-for-kvinner/s/5-51-1232142?fbclid=IwAR2i-6Idb9zLrH_WQ2u_YezYIxE3HbvEl78lrC8Q4GVL3ybkrrGzsFbWink