– Alle avganger tirsdag er kansellert, bekrefter pressetalsmann for CHC, Vegard Einan, overfor Tidens Krav.

Tirsdag har det ikke fløyet noen helikoptre mellom Kristiansund og offshoreinstallasjonene i Norskehavet. Flere avganger fra Kristiansund var først satt opp med ny avgang klokken 17, men nå er altså alle helikopteravganger kansellert.

Årsaken til at CHC-helikoptrene står på bakken er at daglig leder Per Andre Rykhus har trukket seg fra stillingen sin i CHC Helikopter Service. Rykhus sin avgang skal ha blitt meldt mandag kveld. Dette ble først omtalt av Stavanger Aftenblad (krever abonnement). Vegard Einan bekrefter overfor TK at dette er årsaken.

Problemene rammer helikoptertrafikken på flere lufthavner. Luftfartstilsynet krever at det har en ansvarlig leder å forholde seg til for å kunne godkjenne helikopterflyvninger. Og et selskap som for øyeblikket ikke har en daglig leder kan altså ikke fly med noen maskiner. Aftenbladet skriver at Dag Johan Sætre er oppnevnt som ny daglig leder, og at det er sendt inn en søknad til Luftfartstilsynet.

– Vi jobber intenst med å få på plass alle de formelle godkjenningene, og har en tett og god dialog med Luftfartstilsynet. Det er dokumenter som må endres og godkjennes på nytt, sier pressetalsmann Einan.

Vil ikke sette tidspunkt

CHC hadde et håp om å få de nødvendige godkjenningene i løpet av tirsdagen, forteller han, men i 16-tiden ble det klart at det ikke lot seg gjøre å forsinke avgangene videre.

– Det går ut over besetningen som ikke kan vente hele dagen, sier Einan.

Han vil ikke sette et tidspunkt for når de venter å ha godkjenningene i orden.

– Men vi har en ambisjon om at dette ikke skal berøre flere enn nødvendig. Vi ber kunder og passasjerer om å følge med på informasjonen de får gjennom de vanlige kanalene, sier Einan.

heliport.no kan du følge med på helikopteravgangene til alle offshoreinstallasjonene.

Konsekvenser

De fleste av helikopterflyvningene gjelder transport av personell for Equinor. Pressetalsperson Eskil Eriksen mener situasjonen ikke vil få store konsekvenser for dem.

– Situasjonen i CHC får først og fremst konsekvenser for bytte av personell som skulle fly med dette helikopterselskapet. Driften fortsetter ellers som normalt ute i havet. Installasjonene er godt trent i å håndtere situasjoner hvor helikoptertrafikk stoppes i perioder, for eksempel på grunn av værforholdene, sier Eriksen.

CHC er også leverandør av søk- og redningstjenester (SAR) til oljeselskapenes offshoreinstallasjoner. Disse opereres som normalt.