FNs klimapanel har kommet med en alarmerende klimarapport som er en oppladning til klimamøtet i Glasgow senere i høst. Dette påvirker dagens valgkamp!

I 2006 presenterte Al Gore filmen og boka «En ubehagelig sannhet». Hovedbudskapet var at dersom ikke noe alvorlig ble gjort, ville jorda koke om 10 år. Problemet var m.a. CO2. For disse profetiske utsagna fikk Al Gore og FNs klimapanel Nobels fredspris i 2007.

I dag har vi fasiten. Filmen og boka er også dømt for å ha mange usannheter i rettsvesenet.

I desember i 2008 presenterte Adresseavisa en forskningsrapport som konkluderte med at «Arktis blir isfritt om sju år». Her var det ikke noe «kan kanskje»! Dette ble presentert som det mest omfattende forskningsprosjekt som noen gang er gjort av isforholdene i Arktis. Nærmere 300 forskere fra 15 land deltok med en prislapp på 280 millioner kroner. Regner med at det var denne forskningsrapporten som fikk Al Gore i 2009 til å si at om 5 år vil isen i Arktis være smeltet. Nå har vi fasiten på dette også.

FNs klimapanel bygger sine prognoser på noe over 100 modeller av klimaet som blir lastet inn i store datamaskiner. Stadig flere vitenskapsfolk mener disse modellene har store svakheter, spesielt når mye ikke stemmer med de faktiske observasjonene. Tidligere erkjente IPCC at klimaet er kaotisk og ikke-lineært. Dvs det er svært vanskelig, nesten umulig å forutse! Her er også åpenbare feil, f.eks den såkalla Bern-modellen har innebygd at økt CO2-mengde fører til problemer for planteveksten. Dette er direkte feil, for økt CO2-mengde er grunnlaget for god plantevekst. Mange gartnere øker også CO2-mengda i drivhusa 3-4 ganger for å øke produksjonen. Flere av modellene har også innlagt en positiv tilbakekobling i samband med drivhuseffekten. Dette strider mot «Den andre termodynamiske lov» som sier at summen av varmebevegelse/stråling alltid går fra et varmt medium til et kaldere. Som kjent blir lufta 6 grader kaldere for hver km fra jorda vi kommer. Det påståtte varmeskjoldet over jorda som det sies at klimagassene lager, er også utsatt for kaotiske forhold m.a. store luftbevegelser. Ikke noe stille rom som i et drivhus. En positiv tilbakekobling er således grunnlaget for hypotesen om at jorda vil komme til å koke, «The point of no return». Det er H2O som er klimagass nr. en.

CO2 har svært liten effekt som klimagass, bare 0,04% i lufta. En opphopning av klimagasser i atmosfæren vil i hovedsak bety mye H2O, - dvs vanndamp som blir til skyer. Dette vil føre til mindre innstråling fra sola og kjøligere temperatur på jorda. Alle vet at når det kommer skyer framfor sola så blir det kaldere. Dette kalles negativ tilbakekobling.

Det må også sies at hockeykølle-grafen som sier at klimaet har vært noenlunde konstant i flere tusen år, men at etter den industrielle revolusjon begynte ting å skje. Dette er direkte feil. Det er historisk bevist at det har vært mange varmere perioder tidligere enn det er i dag. Kan bare f.eks nevne Den minoiske varmeperioden, den romerske varmeperioden og middelalderens varmeperiode(i vikingtida). Vestbygda og Austbygda på Grønland i vikingtida burde vært kjent. Da var det store gardsbruk med korndyrking der.

Vi har en alvorlig miljøkrise. Ikke minst med all plast og mikroplast som er på avveie. Det finnes ikke noe direkte bevis for at vi har en klimakrise. Og den påståtte enigheten blant fagfolk stemmer ikke selv om det virker slik i presse og kringkasting. Jeg kan f. eks minne om Oregon-oppropet: Flere en 31000 amerikanske forskere derav 9029 med doktorgrad avviser påstanden om en menneskeskapt klimaundergang.

La oss være edruelige med hensyn til klimaendringene.