Gå til sidens hovedinnhold

Kan vi ikke alle flytte inn til byene?

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fra dagens regjering har vi tidligere opplevd at kuttene til fylket har fått konsekvenser for fergetilbudet. Nå rammes også busstilbudet. Noe som spesielt rammer barn og unge, eldre, pendlere, og de av oss som av forskjellige grunner ikke har sertifikat. Det vil si om lag ¼ av befolkningen! I stedet for at regjeringen kunne ha vært en pådriver til gode tilbud og tjenester til folk flest ute i distriktene, så ser vi at kuttene til kommunene og fylket bidrar til det motsatte.

Skal vi opprettholde lokalsamfunnene ute i distriktene må vi ha velfungerende lokalsamfunn og et kollektivsystem som knytter de sammen. Fraflytting fra distriktene skjer fordi tjenestetilbudene forvitrer. Lokale arbeidsplasser risikerer å forsvinne fordi fergeprisene rett og slett er for dyre. Voksne forsvinner fordi det blir færre arbeidsplasser. Mens familier kan ende opp med å flytte fordi barn og ungdom mangler tilgang på tilbud de ønsker å benytte, men blir forhindret fra grunnet redusert kollektivtilbud.

Skal vi opprettholde grunnlaget for bosetning og verdiskapning i distriktene kan ikke statens pengesekk fortsette å strupes for distriktene som i dag! Tilbudene må derimot styrkes! Gjennom flere bussavganger uken gjennom - inkludert nattbuss på helg! I stedet ser vi at regjeringen gir pengene til de 1% rikeste i landet, og i stedet for å bidra til stimulering av distriktene ender pengene sine dager i skatteparadiser – som Sveits.

Siden regjeringen kom til makten har vi opplevd en lange rekke kutt. Politi- og tannlegekontorer blir lagt ned. Støtteordninger til barn og unge reduseres, underregulering av pensjoner, reduksjon i arbeidsavklaringspenger – som noen eksempler. Skal vi få gjort noe med urettferdigheten som rammer folk flest ute i våre lokalsamfunn, må vi stå samlet!

Kommentarer til denne saken