Gaupejakta starter 1. februar, og Statsforvalteren melder at det kan felles inntil fire gauper – hvorav maksimalt én voksen hunngaupe – i forvaltningsområdet for gaupe i Møre og Romsdal fra onsdag.

Kvoten er fordelt slik på de avgrensede kvotejaktsområdene:

  • Delområde A: Tingvoll og den delen av Sunndal som er nord for Driva: To gauper
  • Delområde B: Øvrige deler av forvaltningsområdet i Møre og Romsdal: To gauper

Delområdene slås sammen 1. mars 2023. I resten av Møre og Romsdal har rovviltnemnda åpnet for kvotefri jakt.

Heim og Rindal er med i delområde 2 i forvaltningsområdet i Trøndelag sammen med Orkland og fastlandsdelen av Hitra. I dette området kan det skytes to gauper.

Jakttiden på gaupe er fra og med 1. februar til og med 31. mars, og det er tillatt å jakte med rifle eller hagle. Gaupe er den eneste av rovviltartene det er åpnet for kvotejakt på.

Siden det kun er tillatt å felle ett hunndyr, kan jakta bli innstilt allerede når den første gaupa er skutt. For jegerne er det umulig å se om det er hanndyr eller hunndyr på forhånd.

Da gaupejakta åpnet 1. februar i fjor, gikk det bare noen timer før kvoten på to dyr var fylt i kvoteområdet i Tingvoll og den delen av Sunndal som ligger nord for elva Driva.

Det tok ikke mange dager før kvotejakta var over på hele Nordmøre. 6. februar ble den sjette og siste gaupa felt i Surnadal.