Kan øke fra 15 til 50 intensivplasser

Sykehuset i Kristiansund kan øke antall intensivplasser i forbindelse med koronapandemien fra to til ni. Fra venstre Emilia Dunjic, Unni Grimstad og Marit Lihaug ved intensivavdelingen i Kristiansund.

Sykehuset i Kristiansund kan øke antall intensivplasser i forbindelse med koronapandemien fra to til ni. Fra venstre Emilia Dunjic, Unni Grimstad og Marit Lihaug ved intensivavdelingen i Kristiansund.

Helse Møre og Romsdal kan øke antall intensivplasser fra 15 til 50. Det viser en oversikt gjort av medisinsk fagsjef Mariann Gammelsæther.

DEL

I dag er det 2 intensivplasser ved sykehuset i Kristiansund. Dette kan økes til 9. I Molde er det i dag 4, men dette kan økes til 16. Ålesund har 6 og kan øke til 15, mens Volda har 3 og kan øke til 10.

Til vanlig kan vi bemanne opptil seks respiratorer, men nå gjennomfører vi opplæring og andre tiltak slik at vi kan bemanne opptil ni respiratorer. Normalt er det intensivsykepleiere som brukes til dette, men nå gir vi også anestesisykepleiere den nødvendige tilleggsutdanning, sier klinikksjef Åge Austheim ved Kristiansund sjukehus.

– Hvor lang tid behøver dere for å være oppe på dette antallet intensivplasser?

– Vi kan skalere opp kapasiteten i løpet av kort tid, sier Austheim.

Per nå er det ingen pasienter innlagt ved Kristiansund sjukehus med påvist covid-19.

Egen avdeling

Ved sykehuset i Kristiansund planlegges det å etablere en egen intensivavdeling for pasienter som ikke er smittet av korona. Denne skal lokaliseres der hvor den interkommunale legevakten holder til like ved sykehusets akuttmottak.

Dette er en av grunnene til at legevakten fra og med onsdag er flyttet fra sykehuset til lokaler i det som tidligere var rådhuset i Frei kommune, hvor det allerede er et legesenter. Den andre hovedårsaken til flyttingen er at dette kan redusere faren for å bringe korona-smitte inn i sykehuset.

Dagens intensivavdeling skal forbeholdes pasienter med påvist covid-19.

Fra 49 til 110

I en normalsituasjon har sykehusene i Midt-Norge til sammen 49 intensivplasser med respirator, noe som er det man maksimalt kan håndtere innenfor vanlig drift. Ved økt behov for intensivkapasitet under koronautbruddet kan antallet intensivplasser, ifølge Helse Midt-Norge, økes til cirka 110 plasser.

– Det blir arbeidet godt og grundig i alle våre sykehus for å planlegge og forberede utvidelsen av intensivkapasiteten, både med tanke på bemanning og på utstyrssiden, sier fagdirektør Henrik Sandbu i Helse Midt-Norge i en pressemelding.

20 nye respiratorer

Når det gjelder utstyr, er det særlig respiratorer og utstyr til behandling av akutt nyresvikt, såkalt mobilt dialyseutstyr, som er blinket ut som viktig. Helse Møre og Romsdal har nå bedt om 20 nye respiratorer.

Det finnes i dag til sammen cirka 30 respiratorer ved sykehusene i Møre og Romsdal. .

Fagdirektør Torstein Hole i Helse Møre og Romsdal har tidligere sagt at noe av det nåværende utstyret er av eldre dato.

– Vi ønsker å skifte ut en del utstyr på grunn av alder og for å få mer moderne funksjoner. Det vil lette arbeidet til helsepersonellet, sa Hole, som understreket at selv om helseforetaket vil bli tilført nye respiratorer, vil også de gamle bli tatt i bruk ved behov.

Satt i bestilling

Respiratorene ble satt i bestilling 19. mars. Leveringstiden er mellom fem og åtte uker. I dette tilfellet er det snakk om et nasjonalt samkjøp, og det er ikke tatt stilling til hvordan respiratorene skal fordeles mellom sykehusene.

Tirsdag meldte Folkehelseinstituttet at det var innlagt 212 personer med påvist covid-19 ved norske sykehus. Av disse var 51 på intensivenheter.

I Møre og Romsdal var det tirsdag tre innlagt på sykehus; to i Molde og en i Ålesund.

Her finner du rapportene fra Folkehelseinstituttet.Artikkeltags