Gå til sidens hovedinnhold

Kan ikke la være å støtte Tingvoll Økopark

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

10. desember skal kommunestyret bestemme om kommunen vil fortsette å støtte Tingvoll Økopark i ett – helst to – år til. Så til våre lokalpolitikere; dere mener vel ikke at økokommunen kan la være?

Vi i næringslivet i Tingvoll har et sterkt behov for at kommunen legger til rette for god og sunn næringsutvikling i kommunen. Det kan dere nå bidra med ved å sørge for at Tingvoll Økopark får det handlingsrommet de trenger for å komme seg på beina.

På den måten kan dere politikere gjøre en verdifull innsats for både næringsliv, lokalsamfunn, og en bærekraftig verden.

Tingvoll Økopark spiller en viktig rolle både lokalt, regionalt og har som mål å være en vesentlig nasjonal aktør, i likhet med sin eier NORSØK og alle naboene i kunnskapsmiljøet rundt Økoparken. Noen av bedriftene ved Tingvoll Næringspark har prosjekter og oppdrag sammen med Tingvoll Økopark og forskningsmiljøet ved Tingvoll gard, dette er et samarbeid som er verdifullt for det lokale næringslivet og genererer oppdrag av både lokal og nasjonal karakter.

Miljøet ved Tingvoll Økopark består av hele 45 arbeidsplasser, fordelt i ulike bedrifter og institusjoner, hvor Norsk senter for økologisk landbruk NORSØK og NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) er de største.

Når Økoparken får utvikle seg sånn som dere nå kan være med å legge til rette for, kan dere samtidig være med på å skape enda flere arbeidsplasser i Tingvoll. Vi vet alle at året 2020 har vært et svært krevende år for mange bedrifter, og Tingvoll Økopark har ikke hatt de mulighetene til å etablere seg på en solid nok måte som var forespeilet ved forrige runde med bevilgning. Dette bør også vektlegges når dere nå skal bestemme om de har livets rett i tiden fremover.

For oss som allerede driver bedrifter her, er det avgjørende med større miljøer rundt næringslivet, vi trenger nettverk å samarbeide i, kunnskap og kreativitet som Tingvoll Økopark allerede har vist at de kan bidra med. Og næringsutvikling som setter oss på kartet, samt bidrar med lokal verdiskaping, det må vi ha mer av i et lite samfunn som Tingvoll!

Ressursgruppe Tingvoll i KNN har nettopp lagt et løp for mer samarbeid og nettverksjobbing blant næringslivet i Tingvoll. Det jobbes blant annet med å lage en nettverksarena for næringslivet, hvor vi ønsker å bruke Økoparken som et samlingspunkt. Her spiller Tingvoll Økopark en viktig rolle. Uten den støtten dere nå kan si ja til, tar dere vekk en vesentlig brikke i vekstmulighetene næringslivet i Tingvoll.

Økoparken skal være en viktig bidragsyter i årene fremover for å sette Tingvoll på kartet, ved å være en fasilitator for å fremme kunnskap og interesse rundt vårt biologiske mangfold blant barn og unge. Bærekraft er et sentralt begrep for alle som driver og skal drive næringsvirksomhet i tiårene som kommer, og her har Tingvoll virkelig muligheten til å sette seg selv på kartet i så måte.

FAKTA:

* Det nasjonale opplevelsessenteret Tingvoll Økopark ble etablert på Tingvoll i 2017. Eierne er Tingvoll kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Norsk Senter for økologisk landbruk, NORSØK.

* Eierne satte i fjor i gang en redningsprosess, etter at etableringsfasen for senteret hadde blitt for tøff og de ikke klart å tjene nok penger.

* Samme høst ble Møre og Romsdal fylkeskommune Norge første bærekraftfylke.

* De gikk inn i Økoparken med tre millioner kroner i støtte, fordelt over tre år. Forutsetning var at økokommunen Tingvoll bidro med tilsvarende beløp. Der gjorte Tingvoll kommune for 2020, og nå i desember behandles bevilgingen for 2021. (Fylket trenger ikke gjøre det, de har allerede sagt at de er med i tre år – hvis kommunen er med).

Det vil se veldig rart ut at økokommunen Tingvoll sier nei til å støtte sitt eget senter, når fylkeskommunen er pådriver.

Støtten for 2020 har vært brukt både til å øke aktivitetsnivået og inntjeningen med mange hundre prosent og det jobbes også målretta med utviklingsarbeidet.

Målet er at ved utgangen av 2022 skal Tingvoll Økopark ha et aktivitetsnivå som gir en økonomi som sikrer videre drift. Det er ingen tvil om at kompetansemiljøet og fasilitetene på Tingvoll gard har kvaliteter som kan hevde seg i et voksende marked for kunnskapsbaserte opplevelser.

Senteret er helt unikt i Norge og ingen fagmiljøer kan konkurrere med den kunnskapen miljøet rundt Økoparken har. Sammen er de nå i en utviklingsprosess for å utvide tilbudet slik at de innen fristen i 2022 har flere solide bein å stå på.

Vi mener at det er en selvfølge at en kommune som betegner seg som Økokommune, støtter Tingvoll Økopark i opparbeidelsesperioden og hensyntar situasjonen.

På kommunens hjemmeside står det «Politisk og administrativ ledelse er evig takknemlig for alle som skaper arbeidsplasser og jobber for næringsutvikling. Tingvoll kommune ønsker å legge til rette for nyetableringer, samt næringsutvikling.» Vi håper dette er sant!


På vegne av

KNN – Ole Jonny Rugset

Tingvoll Næringspark:

Vegard Nekstad – Norsol as

Tore Beverfjord – SITO Mek as

Viktor Gautvik – Krivi-Vev as

Kommentarer til denne saken