Tirsdag brukte et utvidet formannskap i Heim seks timer til å diskutere det tredje møtereglementet på tre år. Vil ting bli bedre denne gangen, eller vil forslaget om samlet taletid gjøre kommunestyresalen til et rent stemmelokale?

Etter tre år med lange møter i Heim, foreslår kommunedirektøren nå å fordele taletiden pr parti. Dette skjer til tross for at professor emeritus Bernt mener forslaget bryter reglene: Lokalpolitikere er personlig innvalgt, og kan ikke nektes å ta ordet i en sak. I møtet var det flere som var usikre på om det var en god idé med samlet taletid, mens andre ikke så problemet. Men har de regnet på hva forslaget faktisk innebærer?

Umulig å være opposisjonspolitiker

Hver representant får fem minutter taletid, og i tillegg får hvert parti åtte minutter til fordeling. Nei, ikke fem minutter i hver sak, forslaget er fem minutter taletid i løpet av et seks timer langt møte! Det sier seg selv at det blir vanskelig å drive politikk i Heim hvis dette går igjennom.

Ordføreren kan ha ett innlegg og én replikk i løpet av et helt kommunestyremøte, gruppelederen i Ap får kanskje tre innlegg og én replikk. Her må posisjonen på føttene i løpet av møtet skal det ikke bli stille i salen! Og det blir helt umulig å være opposisjonspolitiker. Kanskje det er det som er målet?

Retter baker for smed

I løpet av tre år har kommunestyret blitt ferdige til rett tid én gang. Det skjedde i forrige møte, som til og med var kortet ned med en time. Det er altså ikke taletiden som er problemet, men saksmengden. Vi retter baker for smed i Heim.

Til møtet tirsdag hadde heldigvis kommunedirektøren ombestemt seg. Etter å ha hørt med KS Advokatene var han nå enig med meg og Bernt, og foreslo to minutter taletid i hver sak etter at taletiden er oppbrukt. Nå er det opp til kommunestyret å avgjøre. Kampen mot klokka kan ikke bli så anstrengt at demokratiet dør av åndenød.

Les også

Heim selger kraftaksjer likevel

Les også

Gapestokken gjeninnført i Heim?