Etter å ha mast på HalsaLista i to år om at vi måtte presentere et eget budsjett, ville ikke posisjonen ha de millionene vi har funnet! Dermed hadde de ikke råd til å beholde Halsanaustan barnehage eller dagsentertilbudet på Liabø som i dag.

Frivilligkoordinatoren hadde ikke råd til å støtte frivilligheten.

PPT-ansatte hadde ikke råd til å videreføre PPT-stillingen de sendte høringsinnspill om viktigheten av.

Lederen i Halsa Demensforening, som formulerte høringsinnspillet og snakket fram dagsenteret for hjemmeboende demente i møtet, hadde ikke råd til å videreføre tilbudet.

Posisjonspisk

Da lederen i KrF sa at «Vi har råd til det!», snakket han dessverre ikke om «å øke antall pedagoger i alle barnehager» slik det står i partiprogrammet hans, men om å betale en halv million for en varaordfører i halv stilling. Derfor hadde han bare råd til en barnehage uten pedagoger på Halsahaustan. Og uten pauser, eller vikar ved sykdom.

Sps yngste representant hadde ikke råd til å «fortsette arbeidet med MOT» eller «beholde dagens barnehage- og skolestruktur», slik han gikk til valg på. Men i januar hadde han råd til barnehagen da han skyldte Heim-økonomien på Høyre-regjeringen.

Det er ikke partipisk i Heim, det er posisjonspisk! Gjennom hele voteringen var det ingen som vek en tomme. Å svelge kameler er enkelt når man er mange nok.

Hva skal vi med politikere som ikke kjemper for egne hjertesaker?

Ingen lyttet i år heller

HalsaLista har råd. Etter to år presenterte endelig kommunedirektøren et budsjett i balanse og vi fikk noe å arbeide ut fra. Vi har funnet penger til å redde 6-7 stillinger, i barnehagen, dagsenteret, renhold, PPT, fritidsklubben og kjøkkenet, og opprettholde støtten til frivilligheten, lærlingeordningen, lærebøker, drosjen og MOT. Målet må være å strekke nedbemanningen ut i tid slik at vi kan ta den gjennom flest mulig naturlige avganger, og slipper utflytting. Men ingen lyttet i år heller. Alle konkrete forslag til økte inntekter ble dratt i tvil. Mens posisjonens håp om økte skatteinntekter, ble applaudert som realistisk og troverdig.

Økonomisk edruelighet

Aps gruppeleder mer enn hintet om at det var HalsaListas skyld at Heim havnet på Robek! Han som er en av hovedarkitektene bak Heims økonomiske kinderegg.

Sps gruppeleder kalte oss uansvarlige! Hun som bare har stemt ned forslagene våre om økonomisk edruelighet.

I stedet for å bruke de ekstra midlene fra regjeringen til å bevare jobber og fullverdige tjenester, satte posisjonen pengene på omstillingsfond, som skal brukes til plaster på såret til de som mister jobben sin og får tjenester de knapt kan leve med. Målet burde være å finne gode økonomiske løsninger på de krevende utfordringene, i fellesskap, til det beste for innbyggerne. Ikke å komme seg fortest mulig ut av Robek uten tanke for om løsningen er kortvarig, eller en realistisk omstilling.

Etter innfallsmetoden

Møter og sakshåndtering foregår fortsatt etter innfallsmetoden. Ordføreren bestemte plutselig å ikke tillate tilleggsforslag, bare komplette budsjett! Han og kommunedirektøren hadde forlest seg på Kommuneloven: Tenk deg at du tilhører posisjonen, og du brenner for en sak, men taper voteringen hårfint i den interne budsjettavstemningen. Med ordførerens tolkning kunne du ikke ha fremmet et tilleggsforslag i kommunestyremøtet, argumentert godt og fått støtte fra opposisjonen. Og 4-5 timer med debatt rundt budsjettposter fremstår som meningsløst. Vi klarte heldigvis å overtale ham. Så enn så lenge er det flertallet i kommunestyret i Heim som bestemmer, og ikke flertallet i posisjonen.

Sakslisten torsdag var på 1526 sider og møtet varte i 11,5 timer. Det gikk på humøret løs for enkelte, og nok en gang ble spørsmål og interpellasjoner utsatt, det som HalsaLista er beskyldt for å bruke så mye tid på!

Det er ikke mulig å bygge en kommune gjennom forskjellsbehandling. Ikke ute i grendene, og ikke inne i kommunestyresalen. Heim har alle muligheter til å lykkes når det tillates at alle kan samarbeide.