1 .mai er dagen hvor vi feirer og hyller innsatsen tidligere generasjoner har gjort for vårt samfunn, vår velferd og folk flest sine rettigheter. Denne kampen er like viktig i dag.

Hovedtillitsvalgt Arne Olsen i Delta ønsker å «revitalisere» 1. mai. Dette vil han blant annet gjøre ved å invitere samtlige partier til å være med, fordi hans forening Delta er partipolitisk uavhengig og for at han mener flere partier og fagforeninger bør markere dagen. Dette er både naivt og historieløst. Det er arbeiderbevegelsen og venstresiden i Norge som har kjempet frem arbeidsfolk sine rettigheter. Det ligger i kortene at høyresiden i politikken har til dels motstridende interesser med fokus på markedet og arbeidsgivers behov. Skal disse feire 1. mai sammen med oss?

Vi har sett eksempler på tidligere 1. -maifeiringer hvor Frp har holdt taler med et budskap som ikke akkurat er forenlig verken med internasjonal solidaritet eller arbeidsfolk sine rettigheter. På hvilken måte skal dette «revitalisere» arbeidernes kampdag? Ved at høyresidens budskap kommer frem? Hvordan tror Olsen at disse partiene stiller seg til økende forskjeller i samfunnet og arbeidslivet? Vil de kjempe for lønnsøkning til lavlønte? Vil velferdsstaten være nærmest deres hjerte? Eller vil privatisering, korttidskontrakter, økte forskjeller og arbeidsgivers fleksibilitet være viktigere? Vil de bygge ned velferd for skatteletter?

Arne Olsen gjør også et nummer av at det må blir mindre kakespising og mer samfunnsdebatt på 1. mai. Olsen er kanskje ikke den som har delt ut minst kaker og vafler på arbeidsplasser i Kristiansund.

LO står for trygghet for folk flest. Dersom du velger et LO-forbund får du en fagforening som arbeider for deg, dine rettigheter og velferdsstaten.

Les også

Historieløst av Delta om revitalisering av 1. mai

Les også

Vi må revitalisere 1. mai