I løpet av en 12-dagers periode i november 2020, fikk jeg oppleve å være innlagt på tre av de fire sjukehusa vi har i M&R. Nå har jeg lyst til å rope HURRA for Kristiansund, Molde og Volda sjukehus. For meg virket det som om alle de tre sjukehusa hadde fullt opp av pasienter, og det slo meg at alle disse som var innlagt i Kristiansund og Molde umulig ville fått plass i det nye SMR som også skal betjene pasienter fra andre deler av fylket og utføre planlagte operasjoner. Min hyllest går til alle ansatte som virkelig stod på og jobbet. Må innrømme at jeg ble spesielt imponert over alle de unge damene som var leger og overleger. Jeg var på disse 12 dagene i kontakt med kun to mannlige leger og minst ti kvinnelige. Jeg opplevde alle helsearbeiderne som dyktige og utrolig greie.

Sjokkert

Skulle jeg klaget på noe, måtte det være systemet med privatisering av renhold. Jeg ble nærmest sjokkert da jeg en dag skulle på toalettet og ble møtt av avføring på gulvet og på toalettringen. To av fire (?) toalett på avdelingen var nedstengt pga smitte, men jeg ble da fulgt til et fjerde toalett litt lenger unna. Etterhvert fikk jeg klarhet i renholdsrutinene. Jeg ble fortalt at vasking kun skjer en gang for dag, vanligvis hver morgen. Dersom et toalett blir tilgriset blir det midlertidig nedstengt og pasientene får færre toalett tilgjengelig. På røntgenavdelingene blir de samme toalettene også benyttet av dagpasienter som kommer utenfra. Skal vaskebyrået komme tilbake, må helsepersonellet fylle ut skjema til vaskebyrået for å dokumentere behovet, og legitimere ekstralønn til renholderne som arbeider etter tidsskjema.

Hvem kontrollerer at dette systemet fungerer etter intensjonene? En dag kom en renholder inn på rommet mitt med en støvklut i hånden. Hun dro støvkluten raskt over ca. 1/5 del av nattbordet, gikk så til vinduskarmen og tørket halvparten av den før hun forsvant ut igjen. Dette tok mindre enn ett minutt. Jeg trodde hun kom tilbake, men det gjorde hun ikke. På et annet sykehus så jeg en renholder som tørket dørhåndtaket på romdøra og etterpå vasket toalettet. Det var alt jeg så av renhold i løpet av disse dagene. Jeg tror ikke jeg sov eller gikk glipp av renholdsbesøk, vi var flere på rommene som snakket om dette. Er dette god nok hygiene ? Burde ikke dette vært bedre, spesielt med tanke på pandemien vi er oppe i ? Flere av helsepersonellet var frustrerte over ordningen med privatisering av renholdet.

Innom legevakt

Jeg kunne også ha klaget på det rigide systemet med at en må innom legevakt før en kan komme innom dørene på et sykehus. Når det haster og en bor langt unna ambulanser og legevakt, og en må bruke timer for å vente på, eller komme seg til disse, burde vaktene på 113 og akutt-motakene utvise skjønn. For første gang stod jeg på krava og nektet å kjøre videre, og fikk kranglet meg innom døra til sjukehuset. Dette opplevdes som uverdig, men jeg fikk senere bekreftet fra leger på to sjukehus at jeg hadde gjort det rette. Presiserer at da jeg først var kommet innom dørene, ble alt profesjonelt håndtert. Noen ganger kan det faktisk haste/være alvorlig sjøl om pasienten prater og ikke er bevisstløs. Når en vet at tiden det tar før en kommer under behandling noen ganger kan være skjebnesvanger for utfallet, bør det kanskje vurderes om akuttmottaket og 113 i noen tilfeller bør utvise skjønn, og ikke kreve at pasienten skal ta lange omveier til legevakt, da viktig tid kan gå tapt.

I ettertid er jeg fremdeles imponert over helsepersonellet og jobbene de gjør, MEN jeg er overbevist om at det nye SNR ikke vil ha stor nok kapasitet dersom Kristiansund sjukehus og gamle Molde sjukehus legges ned. Er det tatt høyde for framtidige pandemier og plass til skjerming av smittefarlige pasienter? Er det tatt høyde for den kommende eldrebølgen? Vil det ikke bli dyrere å trolig måtte bygge på nytt etter kort tid, enn å ta vare på de sjukehusa vi allerede har, og som faktisk fungerer godt trass i stadige nedskjæringer og nedleggingstrusler. Handler alt bare om sparing og penger? Hva med pasientene?

Mine juleønsker

• Slutt med nedleggelser og fusjoneringer innen helsevesenet ! Fusjoner fører til systemsvikt, og store enheter fører ofte til uklare ansvarsforhold og større avstand til pasienter og pårørende. Tap av arbeidstakere som en sårt har bruk for, fordi de ikke vil flytte er også en konsekvens som burde veie tungt på vektskålen.Nye bygg må ikke føre til nedskjæringer eller nedleggelser andre steder.

• Sjukehusa må bygges for pasientene , ikke for å være praktbygg for arkitekter og politikere. Trygghet er et av våre basale behov og trygghet for egen helse er utrolig viktig. Vurder geografien og reisetiden til pasientene. Veier, tunneler, fjorder med ferje-kryssinger og fjelloverganger bør med i vurderingen. Værutsatte områder må også vurderes. Stormer, snøkave og tåke gjør at helikopterne ofte ikke kan lande. Ambulanser som skal kjøre milevis og som det er for få av, gjør at folk i distriktene ikke har samme helsetilbud og trygghet som innbyggerne i mer sentrale strøk. Burde vi ikke være like mye verdt alle sammen?

• Slutt med privatisering av arbeidsoppgaver innen helsevesenet! Gi renholdere og andre innleide faste stillinger og ansvar!

• Flytt penger fra toppen og nedover i systemet der de kommer helsearbeiderne og pasientene til gode. Kutt gjerne i antall direktører og konsulenter. Kutt gjerne lønnene deres til fordel for leger og helsearbeidere, det er de som redder liv!

• Legg ned helseforetaksmodellen og markedstenkningen i helsevesenet! Disse har ikke ført til noe positivt, og det er på tide å ta konsekvensen av et system som har feilet.

• Til alle innbyggerne i M&R vil jeg si: Kjemp sammen om trivsel og utvikling i hele vårt fantastiske fylke. Unn hverandre det beste og stå sammen for å beholde og utvikle det vi har. Se på regionene i M&R som søsken, litt forskjellige, men bundet sammen i nært slektskap. Vær som gode søsken som fordeler lørdags-godteriet likt, og ikke vær den grådige storebroren som tar flest godbiter selv.

Til slutt vil jeg sende en spesiell julehilsen til alle helsearbeidere som står på dag og natt for pasientene. God Jul!