Møtet var det siste i 2022, og vi kan gjerne kalle det for et julemiddagsmøte. I alt møtte 35 betalende. I tillegg var Ola Baardset og Johannes Holten hyret inn som trekkspillere og Per Halse for å fortelle om Edøya, der han bl.a. hadde drevet gård (Statens Sauavlsgård).

Aase ønsket alle velkommen til årets siste møte, spesielt ønsket hun Ola, Johannes og Per velkomne.

Det ble holdt 1 minutts stillhet for å minne om at medlem Cidsel var gått bort.

Så ble det allsang med Rolf som solist med tonefølge av Ola og Johannes. Sangene som ble sunget var «Nordnorsk julesalme» og «Julekveldsvisa».

Per Halse tok oss med til en interessesent tur til Edøya. Edøya er full av gammel historie helt tilbake til bronsealderen. Menneskespor så tidlig som 2500 f.Kr. Spesielt varmt klima har gjort det mulig å dyrke korn fra eldgammel tid. Per nevnte bl.a. funn av spor etter rydding av skog, spesielle grøftesettinger (trearmet - verdenstreet?). Edøy kirke er en av to steinkirker på Nordmøre. Den andre er Tingvollkirka. Edøya var i eldre tider et senter i det gamle Nordmørafylke. Per er full av viten om Edøya, og det var en grundig og opplysende halvtime han loset oss igjennom.

Etter middag ble det åresalg med mange premier. Harald hadde også denne gang en runde quiz med varierte tema.

Etter quizen sang vi «Deilig er jorden». Aase avsluttet dagen med å lese diktet «Julefred», før hun takket for oppmøtet, og ønsket alle en god julefeiring.


Børge B