Det blinker rødt på nettavisen for at din oppmerksomhet skal rettes mot "Koronadødsfall i Trondheim". Det viser seg å være en alvorlig syk pasient som var ventet å dø uansett korona eller ikke. Hva ønsker Tidens Krav å gi et bilde av med denne overskriften og den blinkende røde prikken? Er det et ønske om å skape frykt, selge flere klikk? Tror journalister at leserne er idioter og faller for slike enkle salgstriks? Jeg ser hvordan Tv2 nå melker skredet i Gjerdrum for det det er verdt, utnytter andres lidelse og er mer opptatt av å selge enn å opplyse. Trist at dagens journalistikk er forfalt til å ligne reklamebladet jeg finner i postkassa og bilselgeren på bilsjappa. Vi blir alle dummere og mindre opplyst for hver dag, slik vil det fortsette så lenge jeg mottar mine nyheter fra den lokale bilselgeren. Jeg har full respekt for bilselgeren og jobben han gjør, men objektiv og opplysende journalistikk kan han ikke.